Bedrijven werken met CMI

 

Bevorderen van mobiliteit

Om het talent van uw medewerkers zo goed mogelijk te benutten en uw bedrijfsvoering te optimaliseren is het inzetten van een Register Loopbaanprofessional (RL) een effectief instrument. Hoe staat uw bedrijf ervoor? Welke mogelijkheden heeft u? Een loopbaanprofessional geeft adviezen en draagt bij aan een beter functioneren van uw werknemers. Medewerkers met een functie die bij hen past, hebben meer plezier in hun werk. En over het algemeen leidt dit tot betere prestaties.

 

Certificering

Iedereen mag zich loopbaanadviseur noemen, het is geen beschermd beroep. Er werken op dit moment ongeveer 15.000 loopbaanadviseurs in Nederland. Gelukkig stimuleert de overheid het initiatief van de branche om loopbaanbegeleiders te toetsen op vakbekwaamheid.  De overheid zelf huurt overigens steeds vaker loopbaanprofessionals in die CMI-gecertificeerd zijn. Het streven is om alle loopbaanadviseurs in overheidsdienst te certificeren.

Inmiddels hebben meer dan 500 loopbaanadviseurs hun vakbekwaamheid aangetoond via een CMI-certificering. Zij mogen de beschermde titel Register Loopbaanprofessional (RL) voeren. De certificering wordt uitgevoerd door DNV GL.

Samenvattend: CMI is de enige certificerende organisatie die loopbaanadviseurs onafhankelijk toetst samen met DNV GL. Dit in tegenstelling tot erkenningen die door beroepsverenigingen worden verstrekt.

 

Register

In het CMI-register kunt u alle gecertificeerde loopbaanprofessionals vinden. 

Register loopbaanadviseur

ONAFHANKELIJK

CMI opereert onafhankelijk van beroepsorganisaties en brancheorganisaties op het terrein van de loopbaanadvisering. De bevoegdheden van DNV GL, CMI en de toetsingscommissies zijn gescheiden.

 

DESKUNDIG

De deskundigheid  wordt gegarandeerd door de actieve inzet van getrainde Register Loopbaanprofessionals, de mentoren. Zij toetsen de kandidaten onder voorzitterschap van een onafhankelijke hoogleraar.

 

ONDERSCHEIDEND

Er worden aan de certificering door DNV GL hoge eisen gesteld volgens de norm ISO/IEC 17024. Er wordt scherp toegezien op de hoge kwaliteitseisen en op de vaststaande procedures en reglementen.

ONTWIKKELING

De arbeidsmarkt verandert voortdurend. Dat geldt ook voor de eisen die aan de loopbaanprofessionals worden gesteld.  CMI vertaalt dit in het beroepsprofiel en het toetsingskader en stimuleert de beroepsontwikkeling.

Zoek in het CMI-register

Vind één van de 400 Register Loopbaanprofessionals bij u in de buurt

Het Register

 • "Ik heb haar begeleiding als erg prettig ervaren: open, helder, doelgericht, praktisch en persoonlijk."

  — Cliënte
 • "Ontzettend tevreden over de begeleiding van R. Daarom een dikke 10!"

  — Cliënte
 • "G. is zeer bekwaam en betrokken, informeert mij over vacatures en geeft advies."

  — Cliënte
 • "L. heeft mij een jaar begeleid en me in die tijd het vertrouwen in mijzelf en mijn capaciteiten laten terugvinden."

  — Cliënte

DNV GL is dé onafhankelijke partij

Op dit moment hebben meer dan 500 loopbaanadviseurs hun vakbekwaamheid aangetoond via certificering 'onder accreditatie', waardoor zij de beschermde titel CMI Register Loopbaanprofessional (RL) mogen voeren. DNV GL, wereldwijd één van de grootste instanties op het gebied van (persoons)certificering voert dit uit.

'Onder accreditatie' geeft aan dat DNV GL en CMI de eigen kwaliteit en de procedure hebben laten toetsen door een externe organisatie: de Raad voor Accreditatie (RvA). Dit is een belangrijk gegeven.  

 


R

uim 500 loopbaanadviseurs hebben hun vakbekwaamheid aangetoond via certificering

 

Verantwoordelijkheden

In de branchevereniging zijn de bureaus voor loopbaancoaching verenigd. Uiteraard worden zij geballoteerd; dit geldt ook voor de loopbaanadviseurs die lid willen worden van de beroepsvereniging. De beroepsvereniging heeft tot taak de ontwikkeling van de professionaliteit te bevorderen.

De taak van CMI ligt in het onafhankelijk toetsen van de vakbekwaamheid.  In het CMI-register kunt u alle gecertificeerde loopbaanprofessionals vinden.

Voor uitgebreide informatie over de kwaliteit van CMI en de daaraan verwante onderwerpen zie onderliggende informatie.