Eén keurmerk

Hoe wordt onafhankelijkheid gewaarborgd?

Binnen de Noloc organisatie wordt een ‘Bureau voor Certificering’ ingericht. Dit bureau ontwikkelt en onderhoudt het beroepsprofiel en de certificeringsnorm. Daarnaast wordt een Raad van Toezicht ingesteld die toeziet op de toetsing(sprocedures) en de samenwerking tussen het Bureau en het Bestuur van Noloc. 

Hoe gaat het nieuwe beroepsprofiel er uit zien?

In de basis blijft de huidige opbouw en structuur gehandhaafd. Elke bouwsteen (opleiding, ervaring, kennisgebieden, taken, competenties en professionele attitude) wordt kritisch bekeken of deze nog voldoet aan de eisen van deze tijd. 

Hoe wordt het nieuwe keurmerk ingevoerd?

Op dit moment werken een Regiegroep en verschillende Werkgroepen het nieuwe keurmerk en de organisatie ervan uit. Op 1 januari 2021 wordt het nieuwe keurmerk ingevoerd. Noloc en CMI leden worden van dit proces op de hoogte gehouden door Nieuwsberichten. Op deze Veelgestelde vragen-pagina zijn antwoorden op frequent voorkomende vragen te vinden. Deze worden de komende tijd regelmatig uitgebreid en aangevuld. 

Wat gaat er veranderen?

Het beroepsprofiel, toetsingskader, het proces van initiële en recertificering worden opnieuw ontworpen. Waarbij het goede behouden blijft en waar nodig veranderingen worden doorgevoerd die de kwaliteit en toekomstbestendigheid van het vak en de loopbaanprofessional ten goede komen.

Voor wie is het nieuwe keurmerk?

Het keurmerk is bestemd voor alle loopbaanprofessionals die hun vakbekwaamheid zichtbaar willen maken. Door aan te tonen, dat zij beschikken over beroepsspecifieke kennis, vaardigheden en ervaring. 

Wie zijn de initiatiefnemers?

De besturen van Noloc en CMI bundelen hun krachten en maken zich sterk voor één keurmerk voor alle loopbaanbegeleiders. 

Vanuit zowel CMI als Noloc heb ik bericht ontvangen dat er besloten is één keurmerk voor de volledige beroepsgroep in te stellen.

Vanuit zowel CMI als Noloc heb ik bericht ontvangen dat er besloten is één keurmerk voor de volledige beroepsgroep in te stellen.

Wat gaat dit betekenen voor de garantie van ‘kwaliteit’?

 

 

Je maakt je zorgen over de kwaliteit van de certificering in de toekomst?

In de overeenkomst van CMI met Noloc zijn in april 2018 de grote lijnen vastgelegd, die in de maanden daarna verder uitgewerkt zullen worden.

Daar is het volgende over te zeggen:

  1. Het niveau van de eerste certificering zal dicht tegen het huidige B niveau aanliggen. Het onderscheid tussen A, B en C niveau gaat verdwijnen. Ondermeer omdat er in de markt weinig behoefte aan was. Verder blijft de toetsing zoals je die al jaren kent: er dient een dossier opgesteld te worden dat met de toetsingscommissie besproken wordt.
  2. Voor de RL die zich verder wil profileren komen er specialisaties binnen ons vakgebied waarvoor bij recertificering voor ge opteerd kan worden. Ook bhier middels een dossier en mondelinge toetsing.
  3. De standaard recertificering wordt enerzijds vereenvoudigd en schriftelijk afgehandeld. Anderzijds komt er een verplichting om gedurende de jaren dat men gecertificeerd is te werken aan de verdere beroepsmatige ontwikkeling. Daarbij dient een supervisor ingezet te worden die aan het dossier een verklaring over de gevolgde ontwikkeling van de RL toevoegt.

Wat is het verschil tussen de beroepserkenning (registratie) door Noloc en certificering als CMI Register Loopbaanprofessional?

Kort gezegd hanteert Noloc een toelatingstoets in de vorm van de beroepserkenning.

CMI richt zich op het certificeren van loopbaanadviseurs die aantoonbaar bij willen blijven in hun vak en zich steeds verder willen ontwikkelen.

Een uitgebreider toelichting "Gecertificeerd of erkend als loopbaanadviseur?" kunt u hier vinden.

Ook Noloc geeft een duidelijk overzicht van de verschillen, zoals hier te zien in.