Op weg naar één keurmerk
voor alle professionele loopbaanbegeleiders.

 

Vanaf 1 januari 2021 is het voor iedere loopbaanprofessional mogelijk zichzelf te certificeren en de titel Register Loopbaanprofessional te mogen voeren.

 

Het begin

CMI en Noloc hechten sterk aan de kwaliteit aan de kwaliteit en de permanente ontwikkeling van loopbaanprofessionals. Sinds medio 2018 werken Noloc en CMI daarom samen aan het komen tot één landelijk keurmerk voor professionele loopbaanbegeleiders.
 

Het doel

Noloc en CMI laten daarvoor de bestaande Noloc beroepserkenning en het oude keurmerk Register Loopbaanprofessional (RL) los. Daarvoor in de plaats komt een nieuw keurmerk RL dat per 1 januari 2021 door Noloc wordt voortgezet.
 

De werkwijze

Het ontwikkelen en implementeren van één gezamenlijk keurmerk vereist een nauwe samenwerking tussen beide organisaties. Er wordt achter de schermen in verschillende werkgroepen gewerkt aan:
 

  • het uitwerken van het beroepsprofiel, het toetsingskader en het proces van (re)certificeren - het systeem van mentoren, assessoren en intervisie/supervisie
  • het inrichten van de bijbehorende organisatie
  • de communicatie richting Noloc-leden, CMI-gecertificeerden, de markt en stakeholders.
     

Wat betekent dit alles?

Per 1 januari 2021 verandert er dus het nodige. Op deze pagina’s leggen we uit wat dit voor loopbaanprofessionals en opdrachtgevers/werkgevers betekent.

 

 

Carreer Management Institute

noloc