Scope

CMI onderscheidt vier taakgebieden (scope) en hanteert daarvoor de volgende definities

CMI gebruikt "loopbaanadvisering" als scope voor loopbaanbegeleiding, loopbaan coaching, outplacement en re-integratie (tweede spoor). CMI hanteert daarvoor de volgende definities.

Loopbaanbegeleiding
Onder loopbaanbegeleiding verstaat CMI het dynamische begeleidingsproces van een persoon, die door analyse en verdere begeleiding van een loopbaanprofessional, keuzes maakt ten aanzien van het verdere verloop van zijn loopbaan voor heden en toekomst. De persoon kan zelf opdrachtgever zijn, maar de werkgever van betrokkene kan eveneens opdrachtgever zijn. Loopbaanbegeleiding kan eveneens advisering aan de werkgever impliceren.

Loopbaancoaching
Onder loopbaan coaching verstaat CMI het begeleidingsproces van een persoon of groepen personen op de werkplek, door analyse en verdere begeleiding van een loopbaanprofessional, waardoor het efficiënt en effectief handelen van de persoon of een groep van personen verhoogd wordt. De persoon kan zelf opdrachtgever zijn, maar de werkgever van betrokkene kan eveneens opdrachtgever zijn. In het geval van een groep van personen is in de meeste gevallen de werkgever opdrachtgever. Loopbaan coaching kan eveneens advisering aan de werkgever impliceren

Outplacement
Onder outplacement verstaat CMI het geheel van diensten en faciliteiten, die door een loopbaanprofessional beschikbaar gesteld wordt aan werkgevers ten behoeve van werknemers en dat tot doel heeft de werknemer te begeleiden bij het vinden van een nieuwe passende werkkring of andere bestemming. Outplacement kan advisering aan de werkgever impliceren

 

Re-integratie
Onder re-integratie verstaat CMI het proces dat een persoon of een groep personen doorloopt om weer deel te nemen aan het arbeidsproces. Dat vindt plaats vanuit een niet-werkende positie: bij ziekte, werkeloosheid of ontslag. De loopbaanprofessional zet hierbij voor re-integratie specifieke kennis in en werkt samen met de opdrachtgever en andere deskundigen.