CMI is een zelfstandige, onafhankelijke en onpartijdige organisatie.

CMI opereert onafhankelijk van beroepsorganisaties en brancheorganisaties op het terrein van de loopbaanadvisering. Het is wel uit deze kring voortgekomen, omdat nationaal en internationaal de behoefte werd gevoeld aan een objectief kwaliteitskeurmerk voor diegenen die voorop lopen in de specifieke deskundigheidseisen die de markt aan het vakgebied stelt. CMI is bewust niet zelf actief op het gebied van opleidingen.

Scheiding van bevoegdheden

Juist door die onafhankelijkheid is CMI in staat om de norm voor certificering hoog te houden. Er is een duidelijke scheiding tussen de bevoegdheden van het bestuur en die van de certificerende instantie DNV GL, die onafhankelijk verantwoordelijk is voor het gehele certificeringsproces en de toetsing van de kandidaten. Dit wordt nog versterkt doordat de certificatiebeslisser van DNV GL en de voorzitters van de toetsingscommissie geen praktiserende loopbaanprofessional zijn, maar het vakgebied wel uitstekend kunnen overzien.

Zie ook: