Over CMI en DNV GL

CMI is een stichting die tot doel heeft: het bevorderen en verhogen van de professionaliteit op het gebied van loopbaanadvisering. Dit impliceert met name het waarborgen van een formele erkenning voor Nederlandse loopbaanadviseurs. Daarnaast wordt de Nederlandse loopbaanadviespraktijk ontwikkeld en eventueel aangepast aan internationaal erkende kwaliteitscriteria, veranderingen in het veld en nieuwe inzichten.

 

Certificeren

De formele erkenning voor loopbaanadviseurs wordt bereikt door het certificeren van loopbaanadviseurs die aantoonbaar bij willen blijven in hun vak en zich steeds verder willen ontwikkelen. De certificering bestaat uit een periodieke toetsing van de individuele praktijkervaring en het deskundigheidsniveau aan de hand van opgestelde competenties. De certificatie is van toepassing op de activiteiten zoals deze in de scope voor de loopbaanadviseur zijn vastgelegd. Deze zijn:

  1. loopbaanbegeleiding
  2. loopbaancoaching
  3. outplacement
  4. re-integratie tweede spoor
     

Samenwerking CMI en DNV GL

CMI heeft voor het certificeringproces een overeenkomst met DNV GL, een internationale certificatie-instelling. DNV GL is verantwoordelijk voor het proces van certificeren van de loopbaanprofessionals. Dit betekent dat DNV GL verantwoordelijk is dat het certificatieschema (de norm) voldoet aan de eisen van de ISO 17024 voor persoonscertificatie. Verder is DNV GL verantwoordelijk voor het gehele toetsingsproces van loopbaanadviseurs op een onafhankelijke wijze. Op basis van het ingediende dossier en het toetsingsgesprek neemt DNV GL het certificatiebesluit.

De certificatienorm wordt voorbereid en opgesteld door CMI en bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. toetsingskader certificering
  2. beroepsprofiel
  3. verbijzondering beroepsprofiel
  4. recertificering

Deze worden onderhouden en verder ontwikkeld door CMI. Tevens staat CMI garant voor de kwaliteit van de mentoren en voorzitters die bij de toetsing betrokken zijn.