Doel, missie, visie

Het Career Management Institute (CMI) heeft als (statutaire) doel: het bevorderen en verhogen van de professionaliteit op het gebied van loopbaanadvisering, in het bijzonder door middel van toetsing en certificering. Dit impliceert dat CMI:

  • een officiële internationale erkenning voor Nederlandse loopbaanprofessionals waarborgt;
  • aan de hand van die kwaliteitscriteria periodiek individuele deskundigheid laat toetsen.
     

CMI Register van loopbaanprofessionals

CMI houdt een Register bij van professionals op het gebied van loopbaanadvisering, die de certificeringsprocedure bij DNV GL met goed gevolg hebben doorlopen. Zij mogen zich Register Loopbaanprofessionals (RL) noemen en kunnen RL achter hun naam plaatsen. Als de certificeringsprocedure met succes is doorlopen, ontvangt men van DNV GL een certificaat en vindt inschrijving in het Register plaats. Daarbij verplicht de Register Loopbaanprofessional  zich tot ontwikkeling en permanent bijscholing in het vakgebied. Eens in de drie jaar laat de RL toetsen of de inschrijving in het Register voortgezet kan worden middels recertificering

Missie van CMI

CMI is de verbindende factor tussen die loopbaanprofessionals in Nederland, die zich onderscheiden in hun vakgebied. Deze loopbaanprofessionals streven, via een voortdurende praktiserende ontwikkeling, naar kwaliteitsbewustzijn en ambachtelijk meesterschap. CMI bevordert en ondersteunt dit.
 

Visie van CMI

CMI is succesvol als marktpartijen (loopbaanprofessionals, opdrachtgevers en cliënten) certificering van loopbaanprofessionals vanzelfsprekend vinden en er naar  handelen.
 

Strategie van CMI

Om de missie en visie van CMI te realiseren heeft CMI de kennis(gebieden), taken, en competenties waar Register Loopbaanprofessionals aan moeten voldoen vastgesteld. CMI bewaakt hierdoor de scope (artikel 2 lid 1 van de statuten), waardoor CMI-certificering voor loopbaanprofessionals en alle betrokken marktpartijen toonaangevend is. DNV GL is de partner van CMI die de certificering uitvoert en kwalitatief bewaakt.

Zo wordt de basis gelegd voor de hoge kwaliteitsstandaard voor de gehele beroepsgroep.