Reglement Raad van Beroep & Klachten en Beroep

Procedure klachten en beroep

Kandidaten, certificaathouders en hun werk/opdracht gevers kunnen binnen 15 werkdagen na deelname aan de toetsing een klacht indienen bij DNV GL over: 

  • de DNV GL organisatie 
  • het verloop/afname van de toetsing, de uitkomst van de toetsing, de toetsing zelf, de locatie of de toetsingscommissie 
  • onjuiste behandeling door DNV GL Persoonscertificatie of haar medewerkers 
  • Klachten over een certificaathouder die zich niet aan de geldigheidscondities van het certificaat houdt, dan wel zich onterecht beroept op het bezit van een certificaat bij het verrichten van werkzaamheden of handelingen die op grond van het certificatieschema niet mogen worden uitgeoefend, worden behandeld door de Raad van Beroep. De certificaathouder dient binnen vier weken na kennisgeving te reageren aan DNV GL. 

Tegen de uitslag van een toetsing kan uitsluitend bezwaar worden gemaakt volgens de klachtenprocedure (link https://www.dnvgl.nl/certificering/persoonscertificatie/index.html.)

 

Reglement Raad van Beroep

Dit Reglement Raad van Beroep hierna: het Reglement) regelt de wijze waarop klachten tegen bij CMI ingeschreven Register Loopbaanprofessionals (RL's) (certificaathouders), alsmede de wijze waarop bezwaren tegen certificatiebeslissingen worden behandeld.
De door CMI gecertificeerde RL's zijn ten aanzien van opdrachten, zoals bedoeld in artikel 1 van de CMI Gedragscode op het gebied van loopbaanbegeleiding, loopbaancoaching en outplacement waaronder mede begrepen re-integratie 2e spoor, onderworpen aan tuchtrechtspraak volgens de bepalingen van dit Reglement. RL's en kandidaat-RL's kunnen bezwaar instellen ter zake van het tot stand komen van beslissingen omtrent hun toetsing en certificering als RL volgens de bepalingen van dit Reglement.