Onafhankelijk!

CMI is een zelfstandige, onafhankelijke en onpartijdige organisatie.

Certificerend instituut
CMI is als instituut onafhankelijk van beroepsorganisaties en brancheorganisaties op het terrein van de loopbaanadvisering. Het is wel uit deze kring voortgekomen, omdat nationaal en internationaal de behoefte werd gevoeld aan een objectief kwaliteitskeurmerk voor diegenen die voorop lopen in de specifieke deskundigheidseisen die de markt aan het vakgebied stelt. CMI is bewust niet zelf actief op het gebied van opleidingen.

Scheiding van bevoegdheden
Juist door die onafhankelijkheid is CMI in staat om de norm voor certificering hoog te houden. Er is een duidelijke scheiding tussen de bevoegdheden van het bestuur en die van de onafhankelijk van het bestuur opererende directeur en toetsingscommissie. Dit wordt nog versterkt doordat de directeur en de voorzitters van de toetsingscommissie geen practiserende loopbaanprofessional zijn, maar het vakgebied wel uitstekend kunnen overzien.

Zoek in het CMI-register

Vind één van de 400 Register Loopbaanprofessionals bij u in de buurt

Het Register

DNNGo.LayerGallery

  • video_forest