Veelgestelde vragen

Verzameling van vragen, antwoorden en oplossingen over het gebruik van Mijn CMI.

Algemeen

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens bijwerken

Via MIJNCMI kunt u uw gegevens in het Register bekijken en wijzigen. Betreft het alleen emails en/of Nieuwsbrieven waar u zich voor wilt afmelden, stuur dan een mail met dit verzoek naar bestuur@cminl.nl. Ga voor de Privacy Verklaring naar MIJNCMI > Bibliotheek

Hoe lang bewaart CMI mijn gegevens

CMI bewaart uw gegevens in het Register gedurende de periode van uw certificering. Enkele maanden vóór afloop van deze certificering wordt u gevraagd om te recertificeren. Besluit u dit niet te doen, dan worden uw gegevens verplaatst naar een bestand van inactieven, niet meer gebruikt en gedurende 10 jaar bewaard. Bij uitschrijving uit het Register kunnen alle persoonsgegevens van de RL ook direct vernietigd worden op het moment dat de RL hiervoor een schriftelijk verzoek indient. Ga voor de Privacy Verklaring naar MIJNCMI > Bibliotheek

Welke gegevens houdt CMI over mij bij?

Voor het CMI account op de website en voor het Register houden wij de volgende gegevens bij: * (Voor)naam, * Geslacht, * Geboortedatum, * Adresgegevens, *Telefoonnummer, * E-mailadres. En eventueel overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt heeft.

Wat is Mijn CMI-account?

Mijn CMI ID is een persoonlijk account dat u gebruikt om CMI-diensten zoals het Register, Certificeren en meer te openen. Het bevat het e-mailadres en wachtwoord waarmee u inlogt, en ook de contact‑ en betaalgegevens en beveiligingsinformatie die u voor alle CMI-diensten gebruikt.

Wanneer gebruik ik Mijn CMI-account?

Elke keer dat u de CMI-site bezoekt, iets wilt regelen of gebruik maakt van een CMI-dienst, wordt u gevraagd om in te loggen met uw CMI ID en wachtwoord.

Zodra u bent ingelogd, heeft u toegang tot de dienst en alle persoonlijke informatie in uw account.

Één keurmerk

Hoe wordt onafhankelijkheid gewaarborgd?

Binnen de Noloc organisatie wordt een ‘Bureau voor Certificering’ ingericht. Dit bureau ontwikkelt en onderhoudt het beroepsprofiel en de certificeringsnorm. Daarnaast wordt een Raad van Toezicht ingesteld die toeziet op de toetsing(sprocedures) en de samenwerking tussen het Bureau en het Bestuur van Noloc. 

Hoe gaat het nieuwe beroepsprofiel er uit zien?

In de basis blijft de huidige opbouw en structuur gehandhaafd. Elke bouwsteen (opleiding, ervaring, kennisgebieden, taken, competenties en professionele attitude) wordt kritisch bekeken of deze nog voldoet aan de eisen van deze tijd. 

Hoe wordt het nieuwe keurmerk ingevoerd?

Op dit moment werken een Regiegroep en verschillende Werkgroepen het nieuwe keurmerk en de organisatie ervan uit. Op 1 januari 2021 wordt het nieuwe keurmerk ingevoerd. Noloc en CMI leden worden van dit proces op de hoogte gehouden door Nieuwsberichten. Op deze Veelgestelde vragen-pagina zijn antwoorden op frequent voorkomende vragen te vinden. Deze worden de komende tijd regelmatig uitgebreid en aangevuld. 

Wat gaat er veranderen?

Het beroepsprofiel, toetsingskader, het proces van initiële en recertificering worden opnieuw ontworpen. Waarbij het goede behouden blijft en waar nodig veranderingen worden doorgevoerd die de kwaliteit en toekomstbestendigheid van het vak en de loopbaanprofessional ten goede komen.

Voor wie is het nieuwe keurmerk?

Het keurmerk is bestemd voor alle loopbaanprofessionals die hun vakbekwaamheid zichtbaar willen maken. Door aan te tonen, dat zij beschikken over beroepsspecifieke kennis, vaardigheden en ervaring. 

Wie zijn de initiatiefnemers?

De besturen van Noloc en CMI bundelen hun krachten en maken zich sterk voor één keurmerk voor alle loopbaanbegeleiders. 

Vanuit zowel CMI als Noloc heb ik bericht ontvangen dat er besloten is één keurmerk voor de volledige beroepsgroep in te stellen.

Vanuit zowel CMI als Noloc heb ik bericht ontvangen dat er besloten is één keurmerk voor de volledige beroepsgroep in te stellen.

Wat gaat dit betekenen voor de garantie van ‘kwaliteit’?

 

 

Je maakt je zorgen over de kwaliteit van de certificering in de toekomst?

In de overeenkomst van CMI met Noloc zijn in april 2018 de grote lijnen vastgelegd, die in de maanden daarna verder uitgewerkt zullen worden.

Daar is het volgende over te zeggen:

  1. Het niveau van de eerste certificering zal dicht tegen het huidige B niveau aanliggen. Het onderscheid tussen A, B en C niveau gaat verdwijnen. Ondermeer omdat er in de markt weinig behoefte aan was. Verder blijft de toetsing zoals je die al jaren kent: er dient een dossier opgesteld te worden dat met de toetsingscommissie besproken wordt.
  2. Voor de RL die zich verder wil profileren komen er specialisaties binnen ons vakgebied waarvoor bij recertificering voor ge opteerd kan worden. Ook bhier middels een dossier en mondelinge toetsing.
  3. De standaard recertificering wordt enerzijds vereenvoudigd en schriftelijk afgehandeld. Anderzijds komt er een verplichting om gedurende de jaren dat men gecertificeerd is te werken aan de verdere beroepsmatige ontwikkeling. Daarbij dient een supervisor ingezet te worden die aan het dossier een verklaring over de gevolgde ontwikkeling van de RL toevoegt.

Wat is het verschil tussen de beroepserkenning (registratie) door Noloc en certificering als CMI Register Loopbaanprofessional?

Kort gezegd hanteert Noloc een toelatingstoets in de vorm van de beroepserkenning.

CMI richt zich op het certificeren van loopbaanadviseurs die aantoonbaar bij willen blijven in hun vak en zich steeds verder willen ontwikkelen.

Een uitgebreider toelichting "Gecertificeerd of erkend als loopbaanadviseur?" kunt u hier vinden.

Ook Noloc geeft een duidelijk overzicht van de verschillen, zoals hier te zien in.

Op welke wijze kunnen wij u versterken.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec libero. Suspendisse purus nec placerat bibendbibendum. Cras id urna. Morbi tincidunt, orci ac convallis aliquam

Schrijf nu in