Bibliotheek

Verzameling van documenten, handreikingen, controlelijsten en formulieren voor de loopbaanprofessional.

Tip: zie ook formulieren en veelgestelde vragen

Gedragscode

Gedragscode

Ethiek is voor de loopbaanprofessional vanzelfsprekend!

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding

In deze handleiding wordt het daadwerkelijke certificeringstraject beschreven.

Werkinstructie Toetsingcommissies

Werkinstructie Toetsingcommissies

In de Werkinstructie Toetsingscommissie worden de toetsingsprocedures beschreven en de rol van de coachende en toetsende mentoren.

"COTAN" bureaus

"COTAN" bureaus

Voor CMI zijn er drie voorwaarden om een assessment te kunnen doen, in plaats van een 3 jarige HBO opleiding plus diploma.

Certificatieovereenkomst

Certificatieovereenkomst

De Certificatieovereenkomst omvat de voorwaarden, procedures, kosten en de gedragscode waarmee de kandidaat akkoord dient te gaan om gecertificeerd te kunnen worden.

Tevredenheidsverklaringen

Tevredenheidsverklaringen

Er zijn meerdere tevredenheidsverklaringen. Zowel de opdrachtgever als de client zal de verklaringen moeten invullen. Hier kunt u de verklaringen downloaden. De verklaringen dienen met een...
CMI coulance regeling
CMI coulance regeling

CMI coulance regeling

Een (kandidaat) Registered Loopbaanprofessional kan in buitengewone omstandigheden een beroep doen op de coulance regeling.

Reglement Raad van Beroep

Reglement Raad van Beroep

Door kandidaten, certificaathouders en hun werkgevers kunnen binnen 15 werkdagen na deelname aan de toetsing een klacht indienen bij DNV GL over De examen organisatie het verloop/afname...
Punstensysteem hercertificering
Punstensysteem hercertificering

Punstensysteem hercertificering

Onderhoud en ontwikkeling van vakbekwaamheid voor gecertificeerde loopbaanprofessionals (RL's) Bewijsstukken tot het minimum aantal punten (16, resp. 24) dienen te worden toegevoegd aan het...