Word Register

Loopbaanprofessional

Iedereen kan zich loopbaanadviseur of -coach noemen. Het zijn geen beschermde beroepen. Hoe zorgt u ervoor tussen al die duizenden adviseurs, dat uw kwaliteiten en ervaring opvallen? Binnen het netwerk weten de opdrachtgevers en cliënten het misschien wel, maar zelfs dan blijft u afhankelijk van bijvoorbeeld mond-tot-mondreclame.

Register loopbaanadviseur

ONAFHANKELIJK

CMI opereert onafhankelijk van beroepsorganisaties en brancheorganisaties op het terrein van de loopbaanadvisering. De bevoegdheden van DNV GL, CMI en de toetsingscommissies zijn gescheiden.

 

DESKUNDIG

De deskundigheid  wordt gegarandeerd door de actieve inzet van getrainde Register Loopbaanprofessionals, de mentoren. Zij toetsen de kandidaten onder voorzitterschap van een onafhankelijke hoogleraar.

 

ONDERSCHEIDEND

Er worden aan de certificering door DNV GL hoge eisen gesteld volgens de norm ISO/IEC 17024. Er wordt scherp toegezien op de hoge kwaliteitseisen en op de vaststaande procedures en reglementen.

ONTWIKKELING

De arbeidsmarkt verandert voortdurend. Dat geldt ook voor de eisen die aan de loopbaanprofessionals worden gesteld.  CMI vertaalt dit in het beroepsprofiel en het toetsingskader en stimuleert de beroepsontwikkeling.

Doe mee

Meld u aan als Register Loopbaanprofessional

Meld u aan

Drie types loopbaanprofessionals

Afhankelijk van het werkterrein maakt CMI onderscheid tussen drie types loopbaanprofessionals:

Type A

Focus op cliënt, dus vooral in situaties met één cliënt of een groep;

Type B

Focus op cliënt en opdrachtgever, hier wordt de opdrachtgever betrokken bij het vinden van een oplossing;

Type C

Focus op cliënt, opdrachtgever en organisatie, met aandacht voor het loopbaanbeleid van de opdrachtgever en de ontwikkeling van de collega loopbaanprofessionals.

 

Veelgestelde vragen

Kijk ook bij veelgestelde vragen over loopbaanadviseur

 • "Ik heb haar begeleiding als erg prettig ervaren: open, helder, doelgericht, praktisch en persoonlijk."

  — Cliënte
 • "Ontzettend tevreden over de begeleiding van R. Daarom een dikke 10!"

  — Cliënte
 • "G. is zeer bekwaam en betrokken, informeert mij over vacatures en geeft advies."

  — Cliënte
 • "L. heeft mij een jaar begeleid en me in die tijd het vertrouwen in mijzelf en mijn capaciteiten laten terugvinden."

  — Cliënte

Minimale eisen

Om voor certificering in aanmerking te komen, moet u tenminste aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Minimaal 7 jaar werkervaring hebben, ongeacht het soort werk

- Minstens 3 jaar specifieke werkervaring hebben als loopbaanadviseur

- In het bezit zijn van een hbo-diploma

Hoe wordt er getoetst?

Het digitale dossier, dat door u is samengesteld, wordt grondig bestudeerd door de toetsingscommissie. Vervolgens wordt het met u besproken. Zo kunt u eventuele onduidelijkheden nader toelichten. De toetsingscommissie kijkt echter vooral of uw werkwijze verantwoord is, hoe u uw keuzes onderbouwt en hoe u met dilemma's omgaat waarmee je in dit vakgebied kunt worden geconfronteerd.

Uitvoering van de toetsing

CMI heeft een certificatieschema voor loopbaanprofessionals ontwikkeld. De daadwerkelijke certificering wordt echter uitgevoerd door DNV GL, een van de grootste certificerende instellingen ter wereld. DNV GL toetst dus uit naam van CMI.

Voor CMI werkt DNV GL met gespecialiseerde auditors die bekend zijn met de specifieke problematiek in de loopbaanadviesbranche: een geregistreerde loopbaanprofessional (RL) c.q. mentor en een voorzitter. De voorzitter is een onafhankelijke hoogleraar, die zich met een voor het vakgebied relevante wetenschap bezighoudt.  

DNV GL is de enige instelling die loopbaanprofessionals onafhankelijk beoordeelt. DNV GL wordt zelf weer getoetst door de Raad voor Accreditatie, de instantie die certificerende instellingen in Nederland beoordeelt op kwaliteit. 

Recertificering

Om in het register opgenomen te blijven, meldt u zich binnen drie jaar aan voor recertificering. Het dossier dat u hiervoor moet indienen, bevat onder andere de ontwikkelpunten die u in deze drie jaar verzameld heeft.