Hoe lang duurt een toetsingsgesprek?

Hoe lang duurt een toetsingsgesprek?

De Toetsingscommissie trekt per kandidaat 45 minuten uit. De voorzitter, afkomstig van een universiteit en werkzaam in een relevante wetenschap en de toetsende mentor bevragen de kandidaat aan de hand van het ingediende dossier. Onduidelijkheden worden besproken, gemaakte keuzes worden bediscussieerd en zo wordt er een duidelijk beeld gevormd van de kennis en kunde van de kandidaat. Aan het einde van het gesprek krijgt de kandidaat direct te horen wat de commissie adviseert aan de certificatie-beslisser.

Zie ook de toetsing pagina

Als ik door drukke werkzaamheden of door een andere oorzaak de toetsingsdatum niet haal – dus als mijn dossier dan nog niet klaar is – kan ik de toetsing dan uitstellen zonder extra kosten?

Als ik door drukke werkzaamheden of door een andere oorzaak de toetsingsdatum niet haal – dus als mijn dossier dan nog niet klaar is – kan ik de toetsing dan uitstellen zonder extra kosten?

Nee dat kan niet, binnen twee weken na de voorgestelde datumkunt u wijzigen, daarna wordt deze definitief. Wilt u toch uitstellen dan zijn er kosten.

Wel is er een “CMI-regeling voor individuele schrijnende situaties”. Over deze coulance regeling leest u hier meer

Kan ik in mijn eigen woonplaats getoetst worden of moet ik ervoor naar een andere plaats reizen?

Kan ik in mijn eigen woonplaats getoetst worden of moet ik ervoor naar een andere plaats reizen?

Op vier locaties in het land wordt tientallen malen per jaar getoetst. Over de plaats kunt u bij DNV GL uw voorkeur uitspreken. Momenteel zijn er locaties in Zwolle, Haarlem, Rotterdam en Nijmegen.

Kan ik zelf een toetsingsdatum kiezen?

Kan ik zelf een toetsingsdatum kiezen?

Nee, u krijgt een datum voorgesteld door DNV GL. Binnen twee weken kan er voor een alternatief gekozen worden in overleg met DNV GL. Daarna is de datum definitief. Wilt u daarna wijzigen, dan zijn er kosten aan verbonden.Wilt u daarna wijzigen zijn er kosten aan verbonden

Vanuit zowel CMI als Noloc heb ik bericht ontvangen dat er besloten is één keurmerk voor de volledige beroepsgroep in te stellen.

Vanuit zowel CMI als Noloc heb ik bericht ontvangen dat er besloten is één keurmerk voor de volledige beroepsgroep in te stellen.

Vanuit zowel CMI als Noloc heb ik bericht ontvangen dat er besloten is één keurmerk voor de volledige beroepsgroep in te stellen.

Wat gaat dit betekenen voor de garantie van ‘kwaliteit’?

 

 

Je maakt je zorgen over de kwaliteit van de certificering in de toekomst?

In de overeenkomst van CMI met Noloc zijn in april 2018 de grote lijnen vastgelegd, die in de maanden daarna verder uitgewerkt zullen worden.

Daar is het volgende over te zeggen:

  1. Het niveau van de eerste certificering zal dicht tegen het huidige B niveau aanliggen. Het onderscheid tussen A, B en C niveau gaat verdwijnen. Ondermeer omdat er in de markt weinig behoefte aan was. Verder blijft de toetsing zoals je die al jaren kent: er dient een dossier opgesteld te worden dat met de toetsingscommissie besproken wordt.
  2. Voor de RL die zich verder wil profileren komen er specialisaties binnen ons vakgebied waarvoor bij recertificering voor ge opteerd kan worden. Ook bhier middels een dossier en mondelinge toetsing.
  3. De standaard recertificering wordt enerzijds vereenvoudigd en schriftelijk afgehandeld. Anderzijds komt er een verplichting om gedurende de jaren dat men gecertificeerd is te werken aan de verdere beroepsmatige ontwikkeling. Daarbij dient een supervisor ingezet te worden die aan het dossier een verklaring over de gevolgde ontwikkeling van de RL toevoegt.
1234567