Waarom heb ik een CMI-account nodig?

Met een CMI-account kunt u alle zaken die u betreffen volgen en/of aanpassen op de CMI-site. Zonder account komt u altijd op de Homepage binnen en kunt u niet bij de gegevens komen die voor u relevant zijn. Bovendien krijgt iedereen met een CMI-account periodiek de Nieuwsbrief toegezonden.

Wat is het verschil tussen Noloc en CMI?

Noloc is de beroepsvereniging voor loopbaanadviseurs en zet zich in voor de bevordering van de professionaliteit van loopbaanadviseurs en jobcoaches. Voor de toelating hanteert Noloc een lichte toets - aan de hand van een aantal beroepscriteria - in de vorm van de beroepserkenning.

CMI is een stichting die tot doel heeft: het bevorderen en verhogen van de professionaliteit op het gebied van loopbaanadvisering. Met name door het certificeren van loopbaanadviseurs die aantoonbaar bij willen blijven in hun vak en zich steeds verder willen ontwikkelen.

 

Beide organisaties staan voor de kwaliteit van het vak en werken daarom samen. Noloc stimuleert de certificering en CMI keurt en bevordert de ontwikkelingsmogelijkheden.

Wat is het verschil tussen de beroepserkenning (registratie) door Noloc en certificering als CMI Register Loopbaanprofessional?

Kort gezegd hanteert Noloc een toelatingstoets in de vorm van de beroepserkenning.

CMI richt zich op het certificeren van loopbaanadviseurs die aantoonbaar bij willen blijven in hun vak en zich steeds verder willen ontwikkelen.

Een uitgebreider toelichting "Gecertificeerd of erkend als loopbaanadviseur?" kunt u hier vinden.

Ook Noloc geeft een duidelijk overzicht van de verschillen, zoals hier te zien in.

Ik ben al Noloc-gecertificeerd, is dat genoeg?

U kunt niet Noloc-gecertificeerd zijn. DNV GL is de enige instantie die CMI-loopbaanprofessionals mag certificeren. Bij Noloc kunt u zich laten registreren, een beroepserkenning voor adviseurs met tenminste één jaar ervaring. Dat is echter geen onafhankelijke toetsing en het geeft een lager niveau weer.

Hoe lang is een certificatie geldig?

Het certificaat is drie jaar geldig. Minimaal drie (liefst vier) maanden voor het verlopen van het certificaat, dient de Register Loopbaanprofessional zich aan te melden voor recertificering. Dit kan via de website. Om gecertificeerd te blijven dienen Register Loopbaanprofessionals hun vakbekwaamheid te herbevestigen. Bovendien moeten zij aantonen dat zij zich in de afgelopen drie jaar ontwikkeld hebben in het vakgebied en dat zij daarin nog steeds uitvoerend werkzaam zijn. De toetsing moet plaats vinden voordat het certificaat is verlopen. (zie de datum op het certificaat). Tijdige aanmelding is de verantwoordelijkheid van de Register Loopbaanprofessional.

Ik heb geen HBO-diploma. Kan ik dan toch certificeren?

Als u geen driejarige voltijds HBO-opleiding afgerond hebt met een diploma zijn er de volgende alternatieven:

  1. een EVC ( Eerder Verworven Competenties) erkenning op het HBO denk- en werkniveau overleggen,
  2. of een assessment laten uitvoeren door een gerenommeerd (Cotan) bureau inzake het HBO denk- en werkniveau. Bij DNV GL kunt u een lijst opvragen van erkende bureaus.

Wat is het verschil in hoeveelheid werk tussen certificering en re-certificering ?

Bij recertificering op gelijk niveau (A, B of C) worden de vragen over kennis, taken en competenties uit het eerste certificering dossier niet herhaald. Het aantal uren dat hieraan besteed wordt, ligt dus flink lager dan de 30 tot 40 uur voor de eerste certificering.

Bij recertificering op gewijzigd niveau (A, B of C) worden de vragen over kennis, taken en competenties herhaald op het nieuwe beoogde niveau. De uren die u hieraa besteedt, liggen dan ergens tussen de hier voor genoemde twee soorten dossiers in.

Neem voor deze vraag ook contact op met uw begeleidende mentor.

Wanneer gebruik ik Mijn CMI-account?

Elke keer dat u de CMI-site bezoekt, iets wilt regelen of gebruik maakt van een CMI-dienst, wordt u gevraagd om in te loggen met uw CMI ID en wachtwoord.

Zodra u bent ingelogd, heeft u toegang tot de dienst en alle persoonlijke informatie in uw account.

Wat is Mijn CMI-account?

Mijn CMI ID is een persoonlijk account dat u gebruikt om CMI-diensten zoals het Register, Certificeren en meer te openen. Het bevat het e-mailadres en wachtwoord waarmee u inlogt, en ook de contact‑ en betaalgegevens en beveiligingsinformatie die u voor alle CMI-diensten gebruikt.

Zijn er kosten aan een certificering verbonden?

Ja, voor het certificeren worden er kosten in rekening gebracht Ook vragen we een jaarlijkse bijdrage om opgenomen te worden in het register. De kosten zijn door het bestuur vastgesteld:

 

  • Certificering (excl. BTW 21%) € 650,-
  • Recertificering (excl. BTW 21%) € 625,-
  • Jaarlijkse bijdrage (excl. BTW 21%) € 133,- (peildatum voor de bijdrage is 1 januari)
  • Engels certificaat (excl. BTW 21%) € 22,-
  • Boek Loopbaanbegeleiding in de praktijk (inclusief verzendkosten en incl. BTW 6 %) € 25,-

Zie voor de actuele gegevens de kosten pagina.

Hoeveel tijd kost het maken van een dossier?

Gemiddeld staat daar 30 uur voor, maar sommige mensen doen er langer over. De vragen die u in het dossier moet beantwoorden, prikkelen u om dieper na te denken over uw functioneren als loopbaanadviseur. Dat kost ook tijd, maar het helpt u wel goed om te reflecteren op uw professionele gedrag en gedachten.

Welke gegevens houdt CMI over mij bij?

Voor het CMI account op de website en voor het Register houden wij de volgende gegevens bij: * (Voor)naam, * Geslacht, * Geboortedatum, * Adresgegevens, *Telefoonnummer, * E-mailadres. En eventueel overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt heeft.

Hoe lang duurt een toetsingsgesprek?

De Toetsingscommissie trekt per kandidaat 45 minuten uit. De voorzitter, afkomstig van een universiteit en werkzaam in een relevante wetenschap en de toetsende mentor bevragen de kandidaat aan de hand van het ingediende dossier. Onduidelijkheden worden besproken, gemaakte keuzes worden bediscussieerd en zo wordt er een duidelijk beeld gevormd van de kennis en kunde van de kandidaat. Aan het einde van het gesprek krijgt de kandidaat direct te horen wat de commissie adviseert aan de certificatie-beslisser.

Zie ook de toetsing pagina

Kan ik zelf een toetsingsdatum kiezen?

Nee, u krijgt een datum voorgesteld door DNV GL. Binnen twee weken kan er voor een alternatief gekozen worden in overleg met DNV GL. Daarna is de datum definitief. Wilt u daarna wijzigen, dan zijn er kosten aan verbonden.Wilt u daarna wijzigen zijn er kosten aan verbonden

12