Waarom heb ik een CMI-account nodig?

Met een CMI-account kunt u alle zaken die u betreffen volgen en/of aanpassen op de CMI-site. Zonder account komt u altijd op de Homepage binnen en kunt u niet bij de gegevens komen die voor u relevant zijn. Bovendien krijgt iedereen met een CMI-account periodiek de Nieuwsbrief toegezonden.

Wat is het verschil tussen Noloc en CMI?

Noloc is de beroepsvereniging voor loopbaanadviseurs en zet zich in voor de bevordering van de professionaliteit van loopbaanadviseurs en jobcoaches. Voor de toelating hanteert Noloc een lichte toets - aan de hand van een aantal beroepscriteria - in de vorm van de beroepserkenning.

CMI is een stichting die tot doel heeft: het bevorderen en verhogen van de professionaliteit op het gebied van loopbaanadvisering. Met name door het certificeren van loopbaanadviseurs die aantoonbaar bij willen blijven in hun vak en zich steeds verder willen ontwikkelen.

 

Beide organisaties staan voor de kwaliteit van het vak en werken daarom samen. Noloc stimuleert de certificering en CMI keurt en bevordert de ontwikkelingsmogelijkheden.

Wat is het verschil tussen de beroepserkenning (registratie) door Noloc en certificering als CMI Register Loopbaanprofessional?

Kort gezegd hanteert Noloc een toelatingstoets in de vorm van de beroepserkenning.

CMI richt zich op het certificeren van loopbaanadviseurs die aantoonbaar bij willen blijven in hun vak en zich steeds verder willen ontwikkelen.

Een uitgebreider toelichting "Gecertificeerd of erkend als loopbaanadviseur?" kunt u hier vinden.

Ook Noloc geeft een duidelijk overzicht van de verschillen, zoals hier te zien in.

Wat is het verschil in hoeveelheid werk tussen certificering en re-certificering ?

Bij recertificering op gelijk niveau (A, B of C) worden de vragen over kennis, taken en competenties uit het eerste certificering dossier niet herhaald. Het aantal uren dat hieraan besteed wordt, ligt dus flink lager dan de 30 tot 40 uur voor de eerste certificering.

Bij recertificering op gewijzigd niveau (A, B of C) worden de vragen over kennis, taken en competenties herhaald op het nieuwe beoogde niveau. De uren die u hieraa besteedt, liggen dan ergens tussen de hier voor genoemde twee soorten dossiers in.

Neem voor deze vraag ook contact op met uw begeleidende mentor.

Ik heb geen HBO-diploma. Kan ik dan toch certificeren?

Als u geen driejarige voltijds HBO-opleiding afgerond hebt met een diploma zijn er de volgende alternatieven:

  1. een EVC ( Eerder Verworven Competenties) erkenning op het HBO denk- en werkniveau overleggen,
  2. of een assessment laten uitvoeren door een gerenommeerd (Cotan) bureau inzake het HBO denk- en werkniveau. Bij DNV GL kunt u een lijst opvragen van erkende bureaus.

Wat is Mijn CMI-account?

Mijn CMI ID is een persoonlijk account dat u gebruikt om CMI-diensten zoals het Register, Certificeren en meer te openen. Het bevat het e-mailadres en wachtwoord waarmee u inlogt, en ook de contact‑ en betaalgegevens en beveiligingsinformatie die u voor alle CMI-diensten gebruikt.

Ik ben al Noloc-gecertificeerd, is dat genoeg?

U kunt niet Noloc-gecertificeerd zijn. DNV GL is de enige instantie die CMI-loopbaanprofessionals mag certificeren. Bij Noloc kunt u zich laten registreren, een beroepserkenning voor adviseurs met tenminste één jaar ervaring. Dat is echter geen onafhankelijke toetsing en het geeft een lager niveau weer.

Wanneer gebruik ik Mijn CMI-account?

Elke keer dat u de CMI-site bezoekt, iets wilt regelen of gebruik maakt van een CMI-dienst, wordt u gevraagd om in te loggen met uw CMI ID en wachtwoord.

Zodra u bent ingelogd, heeft u toegang tot de dienst en alle persoonlijke informatie in uw account.

Hoe lang is een certificatie geldig?

Het certificaat is drie jaar geldig. Minimaal drie (liefst vier) maanden voor het verlopen van het certificaat, dient de Register Loopbaanprofessional zich aan te melden voor recertificering. Dit kan via de website. Om gecertificeerd te blijven dienen Register Loopbaanprofessionals hun vakbekwaamheid te herbevestigen. Bovendien moeten zij aantonen dat zij zich in de afgelopen drie jaar ontwikkeld hebben in het vakgebied en dat zij daarin nog steeds uitvoerend werkzaam zijn. De toetsing moet plaats vinden voordat het certificaat is verlopen. (zie de datum op het certificaat). Tijdige aanmelding is de verantwoordelijkheid van de Register Loopbaanprofessional.

Zijn er kosten aan een certificering verbonden?

Ja, voor het certificeren worden er kosten in rekening gebracht Ook vragen we een jaarlijkse bijdrage om opgenomen te worden in het register. De kosten zijn door het bestuur vastgesteld:

 

  • Certificering (excl. BTW 21%) € 650,-
  • Recertificering (excl. BTW 21%) € 625,-
  • Jaarlijkse bijdrage (excl. BTW 21%) € 133,- (peildatum voor de bijdrage is 1 januari)
  • Engels certificaat (excl. BTW 21%) € 22,-
  • Boek Loopbaanbegeleiding in de praktijk (inclusief verzendkosten en incl. BTW 6 %) € 25,-

Zie voor de actuele gegevens de kosten pagina.

Welke gegevens houdt CMI over mij bij?

Voor het CMI account op de website en voor het Register houden wij de volgende gegevens bij: * (Voor)naam, * Geslacht, * Geboortedatum, * Adresgegevens, *Telefoonnummer, * E-mailadres. En eventueel overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt heeft.

Vanuit zowel CMI als Noloc heb ik bericht ontvangen dat er besloten is één keurmerk voor de volledige beroepsgroep in te stellen.

Vanuit zowel CMI als Noloc heb ik bericht ontvangen dat er besloten is één keurmerk voor de volledige beroepsgroep in te stellen.

Wat gaat dit betekenen voor de garantie van ‘kwaliteit’?

 

 

Je maakt je zorgen over de kwaliteit van de certificering in de toekomst?

In de overeenkomst van CMI met Noloc zijn in april 2018 de grote lijnen vastgelegd, die in de maanden daarna verder uitgewerkt zullen worden.

Daar is het volgende over te zeggen:

  1. Het niveau van de eerste certificering zal dicht tegen het huidige B niveau aanliggen. Het onderscheid tussen A, B en C niveau gaat verdwijnen. Ondermeer omdat er in de markt weinig behoefte aan was. Verder blijft de toetsing zoals je die al jaren kent: er dient een dossier opgesteld te worden dat met de toetsingscommissie besproken wordt.
  2. Voor de RL die zich verder wil profileren komen er specialisaties binnen ons vakgebied waarvoor bij recertificering voor ge opteerd kan worden. Ook bhier middels een dossier en mondelinge toetsing.
  3. De standaard recertificering wordt enerzijds vereenvoudigd en schriftelijk afgehandeld. Anderzijds komt er een verplichting om gedurende de jaren dat men gecertificeerd is te werken aan de verdere beroepsmatige ontwikkeling. Daarbij dient een supervisor ingezet te worden die aan het dossier een verklaring over de gevolgde ontwikkeling van de RL toevoegt.

Hoeveel tijd kost het maken van een dossier?

Gemiddeld staat daar 30 uur voor, maar sommige mensen doen er langer over. De vragen die u in het dossier moet beantwoorden, prikkelen u om dieper na te denken over uw functioneren als loopbaanadviseur. Dat kost ook tijd, maar het helpt u wel goed om te reflecteren op uw professionele gedrag en gedachten.

Schriftelijk recertificeren van 1 oktober 2018

Vanaf 1 oktober 2018 worden alle recertificeringen voor het RL Keurmerk schriftelijk getoetst. We willen het recertificeren eenvoudiger en het keurmerk aantrekkelijker maken.

Het schriftelijk uitvoeren van de recertificatie is een eerste stap op weg naar het nieuwe en gezamenlijke keurmerk van CMI en Noloc dat vanaf 1 juli 2020 van start gaat.

Dit komt tegemoet aan het bezwaar van veel kandidaten dat het herhaaldelijk toetsen te arbeidsintensief is. Een tweede stap die na 1 juli 2020 volgt, is het inschakelen van een supervisor bij de ontwikkeling van de professional in de periode vóór de daarop volgende (re)certificatie.

De schriftelijke beoordeling wordt uitgevoerd door twee ervaren mentoren/assessoren die elk het dossier beoordelen. Bij vragen en onduidelijkheden nemen zij uiteraard contact met de kandidaat op.

Bij de initiële toetsing wordt vastgesteld of iemand voldoet aan de eisen op het gebied van kennis, kunde, vaardigheden en ethiek. De mondelinge behandeling daarvan is, volgens ons, vooral belangrijk omdat wij te maken hebben met een zeer diverse instroom.

12