Kan ik zelf een toetsingsdatum kiezen?

Nee, u krijgt een datum voorgesteld door DNV GL. Binnen twee weken kan er voor een alternatief gekozen worden in overleg met DNV GL. Daarna is de datum definitief. Wilt u daarna wijzigen, dan zijn er kosten aan verbonden.Wilt u daarna wijzigen zijn er kosten aan verbonden

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens bijwerken

Via MIJNCMI kunt u uw gegevens in het Register bekijken en wijzigen. Betreft het alleen emails en/of Nieuwsbrieven waar u zich voor wilt afmelden, stuur dan een mail met dit verzoek naar bestuur@cminl.nl. Ga voor de Privacy Verklaring naar MIJNCMI > Bibliotheek

Hoe lang bewaart CMI mijn gegevens

CMI bewaart uw gegevens in het Register gedurende de periode van uw certificering. Enkele maanden vóór afloop van deze certificering wordt u gevraagd om te recertificeren. Besluit u dit niet te doen, dan worden uw gegevens verplaatst naar een bestand van inactieven, niet meer gebruikt en gedurende 10 jaar bewaard. Bij uitschrijving uit het Register kunnen alle persoonsgegevens van de RL ook direct vernietigd worden op het moment dat de RL hiervoor een schriftelijk verzoek indient. Ga voor de Privacy Verklaring naar MIJNCMI > Bibliotheek

Ik heb geen diploma van een driejarig HBO, maar wel HBO-niveau. Bij welke bureaus kan ik dit met een assessment laten vaststellen?

Voor CMI zijn er drie voorwaarden om een assessment te kunnen doen, in plaats van een 3 jarige HBO opleiding plus diploma:

 • Het moet een bureau zijn met een door COTAN erkende werkmethode. In overleg met CMI kan eventueel een niet door COTAN erkend bureau gekozen worden
 • In het assessment moet expliciet staan dat de kandidaat voldoet aan ´een HBO denk- en werk niveau´
 • Het assessment moet getekend zijn door een psycholoog

De bureaus zijn:

 • GITP
 • Bereschot
 • LTP
 • Meurs
 • SHL
 • NOA
 • Derks
 • Cubiks
 • Beteor
 • PI-Company
 • Geldergroep
 • Human Company
 • Schouten Nelissen

N.B: het tarieven per bureau zijn verschillend. Wij hebben echter begrepen dat de tarieven rond € 200 liggen

Vanuit zowel CMI als Noloc heb ik bericht ontvangen dat er besloten is één keurmerk voor de volledige beroepsgroep in te stellen.

Je maakt je zorgen over de kwaliteit van de certificering in de toekomst? In de overeenkomst van CMI met Noloc zijn in april 2018 de grote lijnen vastgelegd, die in de maanden daarna verder uitgewerkt zullen worden.

Daar is het volgende over te zeggen:

1. Het niveau van de eerste certificering zal dicht tegen het huidige B niveau aanliggen. Het onderscheid tussen A, B en C niveau gaat verdwijnen. Ondermeer omdat er in de markt weinig behoefte aan was. Verder blijft de toetsing zoals je die al jaren kent: er dient een dossier opgesteld te worden dat met de toetsingscommissie besproken wordt.

2. Voor de RL die zich verder wil profileren komen er specialisaties binnen ons vakgebied waarvoor bij recertificering voor ge opteerd kan worden. Ook bhier middels een dossier en mondelinge toetsing.

3. De standaard recertificering wordt enerzijds vereenvoudigd en schriftelijk afgehandeld. Anderzijds komt er een verplichting om gedurende de jaren dat men gecertificeerd is te werken aan de verdere beroepsmatige ontwikkeling. Daarbij dient een supervisor ingezet te worden die aan het dossier een verklaring over de gevolgde ontwikkeling van de RL toevoegt.

Waarom heb ik een CMI-account nodig?

Met een CMI-account kunt u alle zaken die u betreffen volgen en/of aanpassen op de CMI-site. Zonder account komt u altijd op de Homepage binnen en kunt u niet bij de gegevens komen die voor u relevant zijn. Bovendien krijgt iedereen met een CMI-account periodiek de Nieuwsbrief toegezonden.

Wanneer gebruik ik Mijn CMI-account?

Elke keer dat u de CMI-site bezoekt, iets wilt regelen of gebruik maakt van een CMI-dienst, wordt u gevraagd om in te loggen met uw CMI ID en wachtwoord. Zodra u bent ingelogd, heeft u toegang tot de dienst en alle persoonlijke informatie in uw account.

12