Wat is het verschil tussen Noloc en CMI?

Noloc is de beroepsvereniging voor loopbaanadviseurs en zet zich in voor de bevordering van de professionaliteit van loopbaanadviseurs en jobcoaches. Voor de toelating hanteert Noloc een lichte toets - aan de hand van een aantal beroepscriteria - in de vorm van de beroepserkenning.

CMI is een stichting die tot doel heeft: het bevorderen en verhogen van de professionaliteit op het gebied van loopbaanadvisering. Met name door het certificeren van loopbaanadviseurs die aantoonbaar bij willen blijven in hun vak en zich steeds verder willen ontwikkelen.

 

Beide organisaties staan voor de kwaliteit van het vak en werken daarom samen. Noloc stimuleert de certificering en CMI keurt en bevordert de ontwikkelingsmogelijkheden.

Wat is het verschil tussen de beroepserkenning (registratie) door Noloc en certificering als CMI Register Loopbaanprofessional?

Kort gezegd hanteert Noloc een toelatingstoets in de vorm van de beroepserkenning.

CMI richt zich op het certificeren van loopbaanadviseurs die aantoonbaar bij willen blijven in hun vak en zich steeds verder willen ontwikkelen.

Een uitgebreider toelichting "Gecertificeerd of erkend als loopbaanadviseur?" kunt u hier vinden.

Ook Noloc geeft een duidelijk overzicht van de verschillen, zoals hier te zien in.

Ik heb geen HBO-diploma. Kan ik dan toch certificeren?

Als u geen driejarige voltijds HBO-opleiding afgerond hebt met een diploma zijn er de volgende alternatieven:

 1. een EVC ( Eerder Verworven Competenties) erkenning op het HBO denk- en werkniveau overleggen,
 2. of een assessment laten uitvoeren door een gerenommeerd (Cotan) bureau inzake het HBO denk- en werkniveau. Bij DNV GL kunt u een lijst opvragen van erkende bureaus.

Ik ben al Noloc-gecertificeerd, is dat genoeg?

U kunt niet Noloc-gecertificeerd zijn. DNV GL is de enige instantie die CMI-loopbaanprofessionals mag certificeren. Bij Noloc kunt u zich laten registreren, een beroepserkenning voor adviseurs met tenminste één jaar ervaring. Dat is echter geen onafhankelijke toetsing en het geeft een lager niveau weer.

Hoeveel tijd kost het maken van een dossier?

Gemiddeld staat daar 30 uur voor, maar sommige mensen doen er langer over. De vragen die u in het dossier moet beantwoorden, prikkelen u om dieper na te denken over uw functioneren als loopbaanadviseur. Dat kost ook tijd, maar het helpt u wel goed om te reflecteren op uw professionele gedrag en gedachten.

Ik heb geen diploma van een driejarig HBO, maar wel HBO-niveau. Bij welke bureaus kan ik dit met een assessment laten vaststellen?

Voor CMI zijn er drie voorwaarden om een assessment te kunnen doen, in plaats van een 3 jarige HBO opleiding plus diploma:

 • Het moet een bureau zijn met een door COTAN erkende werkmethode. In overleg met CMI kan eventueel een niet door COTAN erkend bureau gekozen worden
 • In het assessment moet expliciet staan dat de kandidaat voldoet aan ´een HBO denk- en werk niveau´
 • Het assessment moet getekend zijn door een psycholoog

De bureaus zijn:

 • GITP
 • Bereschot
 • LTP
 • Meurs
 • SHL
 • NOA
 • Derks
 • Cubiks
 • Beteor
 • PI-Company
 • Geldergroep
 • Human Company
 • Schouten Nelissen

N.B: het tarieven per bureau zijn verschillend. Wij hebben echter begrepen dat de tarieven rond € 200 liggen