Wat is het verschil tussen Noloc en CMI?

Wat is het verschil tussen Noloc en CMI?

Noloc is de beroepsvereniging voor loopbaanadviseurs en zet zich in voor de bevordering van de professionaliteit van loopbaanadviseurs en jobcoaches. Voor de toelating hanteert Noloc een lichte toets - aan de hand van een aantal beroepscriteria - in de vorm van de beroepserkenning.

CMI is een stichting die tot doel heeft: het bevorderen en verhogen van de professionaliteit op het gebied van loopbaanadvisering. Met name door het certificeren van loopbaanadviseurs die aantoonbaar bij willen blijven in hun vak en zich steeds verder willen ontwikkelen.

 

Beide organisaties staan voor de kwaliteit van het vak en werken daarom samen. Noloc stimuleert de certificering en CMI keurt en bevordert de ontwikkelingsmogelijkheden.

Wat is het verschil tussen de beroepserkenning (registratie) door Noloc en certificering als CMI Register Loopbaanprofessional?

Wat is het verschil tussen de beroepserkenning (registratie) door Noloc en certificering als CMI Register Loopbaanprofessional?

Kort gezegd hanteert Noloc een toelatingstoets in de vorm van de beroepserkenning.

CMI richt zich op het certificeren van loopbaanadviseurs die aantoonbaar bij willen blijven in hun vak en zich steeds verder willen ontwikkelen.

Een uitgebreider toelichting "Gecertificeerd of erkend als loopbaanadviseur?" kunt u hier vinden.

Ook Noloc geeft een duidelijk overzicht van de verschillen, zoals hier te zien in.

Ik ben al Noloc-gecertificeerd, is dat genoeg?

Ik ben al Noloc-gecertificeerd, is dat genoeg?

U kunt niet Noloc-gecertificeerd zijn. DNV GL is de enige instantie die CMI-loopbaanprofessionals mag certificeren. Bij Noloc kunt u zich laten registreren, een beroepserkenning voor adviseurs met tenminste één jaar ervaring. Dat is echter geen onafhankelijke toetsing en het geeft een lager niveau weer.

Ik heb geen HBO-diploma. Kan ik dan toch certificeren?

Ik heb geen HBO-diploma. Kan ik dan toch certificeren?

Als u geen driejarige voltijds HBO-opleiding afgerond hebt met een diploma zijn er de volgende alternatieven:

  1. een EVC ( Eerder Verworven Competenties) erkenning op het HBO denk- en werkniveau overleggen,
  2. of een assessment laten uitvoeren door een gerenommeerd (Cotan) bureau inzake het HBO denk- en werkniveau. Bij DNV GL kunt u een lijst opvragen van erkende bureaus.

Hoeveel tijd kost het maken van een dossier?

Hoeveel tijd kost het maken van een dossier?

Gemiddeld staat daar 30 uur voor, maar sommige mensen doen er langer over. De vragen die u in het dossier moet beantwoorden, prikkelen u om dieper na te denken over uw functioneren als loopbaanadviseur. Dat kost ook tijd, maar het helpt u wel goed om te reflecteren op uw professionele gedrag en gedachten.

12