Hoe lang is een certificatie geldig?

Het certificaat is drie jaar geldig. Minimaal drie (liefst vier) maanden voor het verlopen van het certificaat, dient de Register Loopbaanprofessional zich aan te melden voor recertificering. Dit kan via de website. Om gecertificeerd te blijven dienen Register Loopbaanprofessionals hun vakbekwaamheid te herbevestigen. Bovendien moeten zij aantonen dat zij zich in de afgelopen drie jaar ontwikkeld hebben in het vakgebied en dat zij daarin nog steeds uitvoerend werkzaam zijn. De toetsing moet plaats vinden voordat het certificaat is verlopen. (zie de datum op het certificaat). Tijdige aanmelding is de verantwoordelijkheid van de Register Loopbaanprofessional.

Zijn er kosten aan een certificering verbonden?

Ja, voor het certificeren worden er kosten in rekening gebracht Ook vragen we een jaarlijkse bijdrage om opgenomen te worden in het register. De kosten zijn door het bestuur vastgesteld:

 

  • Certificering (excl. BTW 21%) € 650,-
  • Recertificering (excl. BTW 21%) € 625,-
  • Jaarlijkse bijdrage (excl. BTW 21%) € 133,- (peildatum voor de bijdrage is 1 januari)
  • Engels certificaat (excl. BTW 21%) € 22,-
  • Boek Loopbaanbegeleiding in de praktijk (inclusief verzendkosten en incl. BTW 6 %) € 25,-

Zie voor de actuele gegevens de kosten pagina.

Vanuit zowel CMI als Noloc heb ik bericht ontvangen dat er besloten is één keurmerk voor de volledige beroepsgroep in te stellen.

Je maakt je zorgen over de kwaliteit van de certificering in de toekomst? In de overeenkomst van CMI met Noloc zijn in april 2018 de grote lijnen vastgelegd, die in de maanden daarna verder uitgewerkt zullen worden.

Daar is het volgende over te zeggen:

1. Het niveau van de eerste certificering zal dicht tegen het huidige B niveau aanliggen. Het onderscheid tussen A, B en C niveau gaat verdwijnen. Ondermeer omdat er in de markt weinig behoefte aan was. Verder blijft de toetsing zoals je die al jaren kent: er dient een dossier opgesteld te worden dat met de toetsingscommissie besproken wordt.

2. Voor de RL die zich verder wil profileren komen er specialisaties binnen ons vakgebied waarvoor bij recertificering voor ge opteerd kan worden. Ook bhier middels een dossier en mondelinge toetsing.

3. De standaard recertificering wordt enerzijds vereenvoudigd en schriftelijk afgehandeld. Anderzijds komt er een verplichting om gedurende de jaren dat men gecertificeerd is te werken aan de verdere beroepsmatige ontwikkeling. Daarbij dient een supervisor ingezet te worden die aan het dossier een verklaring over de gevolgde ontwikkeling van de RL toevoegt.