Mentoren

Mentoren zijn Register Loopbaanprofessionals die op C niveau gecertificeerd. Een veertigtal Register Loopbaanprofessionals (RL's) is als mentor beschikbaar voor begeleiding en advies bij de toetreding/certificering van collegae. In deze rol noemen wij de mentor de mentor/coach. Tevens maken zij deel uit van de toetsingscommissie, niet zijnde de begeleidende mentor van één van de te certificeren kandidaten. 
 

Als u zich aanmeldt voor certificering krijgt u een link naar een formulier waarmee u uw mentor/coach kunt kiezen. Doordat de mentor/coach geen toetsende rol vervult is er geen enkel bezwaar als de kandidaat voor certificering de begeleidende mentor/coach kent.