Recertificering

Het certificaat Register Loopbaanprofessional is vanaf 1 januari 2020 vier jaar geldig. Om het certificaat te behouden moet de Register Loopbaanprofessional (RL) zich recertificeren. De toetsing voor recertificatie moet hebben plaatsgevonden voor de einddatum van het certificaat. Hiervoor is het noodzakelijk dat de loopbaanprofessional zich minimaal drie tot vier maanden voor het verlopen van het certificaat aanmeldt via de website.

Er moet aangetoond worden dat zij zich in de afgelopen vier jaar ontwikkeld hebben in het vakgebied en dat zij daarin nog steeds uitvoerend werkzaam zijn. Hiertoe is het noodzakelijk dat de Register Loopbaanprofessional gedurende de drie jaren ontwikkelpunten verzamelt en de bewijsstukken daarvoor archiveert. De dossieropbouw wordt hierdoor minder tijdrovend.

U kunt een voorbeelddossier inkijken via deze link https://cminl.nl/MijnCMI/Bibliotheek

Voor de puntentelling moet u bewijsstukken aanleveren. Deze dienen onomstotelijk vast te stellen dat u terecht punten toewijst voor een bepaalde activiteit. Screenshots van bijvoorbeeld uw agenda, niet specifieke verwijzing naar uw LinkedIn pagina worden niet geaccepteerd. Wel certificaten, eventueel facturen, presentaties etc. Voor meer uitleg zie ook het puntentellingsblad.

 

Wijziging recertificatie CMI Loopbaan professional

CMI en DNV GL hebben in onderling overleg besloten om de methodiek voor recertificering per 1 oktober 2018 te wijzigen. Vanuit kandidaten kregen we vaak feedback dat de recertificering naar verhouding met de initiële certificering zwaar is. Het schemacomité is gevraagd om met een voorstel te komen om aan de bezwaren tegemoet te komen en tegelijk de verwachte veranderingen in het kader van de samenwerking tussen CMI en Noloc mee te nemen.

Het schemacomité heeft voorgesteld om de mondelinge toetsing te laten vervallen en de dossiers schriftelijk te laten beoordelen door twee mentoren. In de dossier opbouw verandert niets. Het CMI bestuur en DNV GL zijn met deze regeling akkoord gegaan. 

Dit betekent concreet dat u voor de recertificatie niet meer uitgenodigd wordt voor een gesprek. Verder verandert er inhoudelijk niets, het dossier zoals het was blijft hetzelfde. Ook de prijs blijft hetzelfde, omdat de toetsing nog steeds door twee personen plaats vindt.

 

We vragen u uw dossier minimaal een maand voor het verlopen van uw certificaat in te sturen. Wij verzoeken u DNV GL te bellen voor het maken van een concrete afspraak voor een inleverdatum. Wij zullen u dan ook informeren wie de beoordelaars zijn. Wij wijzen uw dossier toe aan twee beoordelaars die hun bevindingen aan DNV GL terugkoppelen. Dit kan een maand duren. Op basis van de bevindingen wordt door DNV GL het recertificatie besluit genomen. Het is en blijft belangrijk dat u tijdig (minimaal drie maanden voor de inleverdatum) met uw dossier begint.

 

Als u overweegt om te recertificeren op een ander niveau dan wat u nu bezit, neem dan met DNV GL contact op. Wij kunnen dan met u bespreken wat uw opties zijn, mede met het oog op het nieuwe keurmerk dat in januari 2021 van kracht wordt.

 

De veranderingen in het schema n.a.v. de samenwerking tussen CMI en Noloc zullen naar verwachting per 1 januari 2021 van kracht worden. Tot dan blijft het huidige schema gehandhaafd.

 

Heeft u nog vragen, kijk dan bij veelgestelde vragen over de recertificering.