Recertificering

Het certificaat Register Loopbaanprofessional is drie jaar geldig. Om het certificaat te behouden moet de Register Loopbaanprofessional (RL) zich recertificeren. De toetsing voor recertificatie moet hebben plaatsgevonden voor de einddatum van het certificaat. Hiervoor is het noodzakelijk dat de loopbaanprofessional zich minimaal drie tot vier maanden voor het verlopen van het certificaat aanmeldt via de website.

Er moet aangetoond worden dat zij zich in de afgelopen drie jaar ontwikkeld hebben in het vakgebied en dat zij daarin nog steeds uitvoerend werkzaam zijn. Hiertoe is het noodzakelijk dat de Register Loopbaanprofessional gedurende de drie jaren ontwikkelpunten verzamelt en de bewijsstukken daarvoor archiveert. De dossieropbouw wordt hierdoor minder tijdrovend.
 

CMI hanteert de niveaus A (focus op de cliënt), B (focus op cliënt en opdrachtgever) en C (focus op cliënt, opdrachtgever en organisatie).
Als gevolg van de ontwikkeling in de drie tussenliggende jaren is het uiteraard mogelijk dat de RL bij recertificering van niveau verandert. Dit dient uit het dossier te blijken.

 

De kandidaat kiest eventueel een mentor. Voor recertificering met verandering van niveau is de begeleiding door een mentor/coach verplicht, de kosten zitten dan in de certificatie prijs verdisconteerd.

Zonder verandering van niveau is het kiezen van de mentor niet verplicht maar wel toegestaan. In dat geval dient de loopbaanprofessional zelf de kosten te betalen, hierover kan direct met de begeleidende mentor een afspraak over gemaakt worden. DNV GL en CMI blijven hier buiten.

 

De kandidaat stelt, eventueel in overleg met de mentor/coach, het beoogde niveau vast (niveau A, B of C), rekening houdend met de minimale eisen inzake werkervaring en met de wens van de kandidaat zelf. Er kan niet geopteerd worden voor een niveau, waarvan de minimale eisen niet worden gedekt.

U kunt een voorbeelddossier inkijken via deze link https://cminl.nl/MijnCMI/Bibliotheek

Voor de puntentelling moet u bewijsstukken aanleveren. Deze dienen onomstotelijk vast te stellen dat u terecht punten toewijst voor een bepaalde actviteit. Screenshots van bijvoorbeeld uw agenda, niet specifieke verwijzing naar uw LlinkedIn pagina worden niet geaccepteerd. Wel certificaten, eventueel facturen, presenaties etc. Voor meer uitleg zie ook het puntentellingsblad.

Heeft u nog vragen, kijk dan bij veelgestelde vragen over de recertificering.