Eerste (initiële) certificering

 

De procedure van voorbereiding voor de initiële certificering is als volgt:

De kandidaat beoordeelt of hij/zij voldoet aan de minimale eisen voor certificatie wat betreft werkervaring en opleidingsniveau, de zogenaamde ‘harde eisen’.

 

De kandidaat levert alle gevraagde informatie aan via het digitale dossier, stemt in met de certificatievoorwaarden zoals vastgelegd in de certificatie overeenkomst en stemt in met de CMI-gedragscode en zal zich daarnaar gedragen.

Alle noodzakelijke informatie voor de beoordeling moet desgevraagd ondersteund worden door bewijsstukken (inclusief kopie van het vereiste diploma of assessment en actueel CV).

Het secretariaat van DNV GL controleert of aan de minimale eisen wordt voldaan. Bij twijfel wordt contact met de kandidaat opgenomen.

De kandidaat kiest (verplicht) een begeleidende mentor via de website. Vervolgens kiest de kandidaat geadviseerd door de mentor/coach het type dossier (type A, B of C), rekening houdend met de minimale eisen en met de eigen wens van de kandidaat zelf. Er kan niet geopteerd worden voor een niveau, waarvan niet aan de minimale eisen wordt voldaan.

 

De kandidaat wordt in overleg ingepland voor de mondelinge toetsing. Minimaal twee weken voor deze datum dient het dossier volledig te zijn, zodat de toetsingscommissie zich kan voorbereiden.

 

Tijdens de mondelinge toetsing wordt het ingediende dossier besproken en worden verduidelijkende/verdiepende vragen gesteld. Na de toetsing stuurt de toetsingscommissie alle toets formulieren naar DNV GL, daar wordt geverifieerd of het dossier compleet is en de kandidaat voldoet aan de certificatie eisen. Hierna wordt het certificatiebesluit genomen. Bij positief resultaat krijgt de kandidaat het certificaat van DNV GL en mag zich Register Loopbaanprofessional (RL) noemen. Dit is een beschermde titel.

U kunt een voorbeelddossier inkijken via deze link https://cminl.nl/MijnCMI/Bibliotheek

Heeft u nog vragen, kijk dan bij veelgestelde vragen over de eerste certificering.