Toetsing

De toets voor certificering wordt aan de hand van een dossier afgenomen door een toetsingscommissie. De toetsing aan de hand van het dossier duurt in alle gevallen in totaal max. 45 minuten. De plaats en tijd van toetsing wordt in overleg met de kandidaat vastgesteld. Deze datum wordt zonder tegenbericht na twee weken definitief.

 

De toetsingscommissie dient zich ervan te vergewissen dat de voorbeelden die de kandidaat geeft aan de norm voldoen (samenhang in het beroepsprofiel van kennis, taken en specifieke competenties en de verbijzondering daarvan).

 

Indien de toetsingscommissie alle hoofdstukken van het dossier met een voldoende beoordeelt, voldoet de kandidaat aan het pakket van eisen en zal een positief advies aan de certificatiebeslisser worden gezonden. Deze neemt op basis van alle vergaarde informatie het certificatiebesluit.

 

Nadat het dossier van de toetsingscommissie is ontvangen door DNV GL, zal DNV GL beoordelen of er is voldaan aan alle overige criteria. DNV GL zal bijvoorbeeld, in geval van recertificering, nagaan of de kandidaat voldoende punten heeft behaald voor wat betreft onderhoud en ontwikkeling van de vakbekwaamheid. Hierbij wordt gestreefd de certificaten binnen 3 weken uit te geven, vanaf de toetsingsdatum.