Dossier opbouw

Het dossier format) bestaat uit zeven hoofdstukken, te weten:

  1. Ethiek
  2. Kennissectoren en opleiding
  3. Levenservaring
  4. Werkervaring via tevredenheidverklaringen
  5. Taken van de loopbaanprofessional
  6. Specifieke competenties
  7. Case studies (praktijk voorbeelden)