Toetsingskader Certificering

Niveau A

Niveau B

Niveau C

Focus op: cliënt

Focus op: cliënt en opdrachtgever

Focus op: cliënt, opdrachtgever
en organisatie

Recent CV

Recent CV

Recent CV

2 voorbeelden van ethisch handelen

2 voorbeelden van ethisch handelen

2 voorbeelden van ethisch handelen

Opleiding op HBO / Universitair niveau

aangevuld met vakgerichte kennis.
In het dossier dient van elke kennissector een voorbeeld beschreven te worden

Opleiding  op HBO / Universitair niveau

aangevuld met vakgerichte kennis.
In het dossier dient van elke kennissector een voorbeeld beschreven te worden

Opleiding op HBO / Universitair niveau

aangevuld met vakgerichte kennis.
In het dossier dient van elke kennissector een voorbeeld beschreven te worden.

Drie beschrijvingen van relevante levenservaringen

In relatie tot de uitoefening van het beroep

Drie beschrijvingen van relevante 
levenservaringen 

In relatie tot de uitoefening van het beroep

Drie beschrijvingen van relevante 
levenservaringen 

In relatie tot de uitoefening van het beroep

Werkervaring: 7 jaar werkervaring waarvan 3 jaar specifieke werkervaring als loopbaan professional

Drie getekende tevredenheid-verklaringen van ex cliënten 

Werkervaring: 10 jaar  werkervaring waarvan 5 jaar specifieke werkervaring als loopbaan professional

Vijf getekende tevredenheid-verklaringen  van ex cliënten en opdrachtgevers 

Werkervaring: 12 jaar  werkervaring waarvan 6 jaar specifieke werkervaring als loopbaan professional

vijf getekende tevredenheid-verklaringen van opdrachtgever

Aantonen: 3 van 8 taken binnen de taakgebieden outplacement, loopbaanbegeleiding en loopbaancoaching, uit te kunnen oefenen.

Aantonen: 5 van 13 taken binnen de  taakgebieden  outplacement, loopbaanbegeleiding en loopbaancoaching, uit te kunnen oefenen, waarvan minimaal 3 uit de groep taken behorend bij B

Aantonen 5 van 21 taken binnen de taakgebieden outplacement, loopbaanbegeleiding en loopbaancoaching, uit te kunnen oefenen, waarvan 3 uit  de groep taken behorend bij C en de overige twee uit de taken van niveau A of B 

voorbeelden van de 5 specifieke competenties op niveau A

voorbeelden van de 5 specifieke competenties
op niveau A en B, waarvan 3 op B niveau

 voorbeelden van de 5 specifieke competenties op niveau A, B en C, waarvan 3 op C niveau

Case studies
Professionele ontwikkeling 2 integrale begeleidingstrajecten
De casestudies  dienen op het A niveau geschreven te worden

Case studies 
Professionele ontwikkeling 1 integraal traject, 1 naar keuze
De integrale casestudie dient op het B  niveau geschreven te worden

Case studies
Professionele ontwikkeling 1 integraal traject, 1 naar keuze
De integrale casestudie dient  op het C  niveau geschreven te worden