Toetsingskader recertificering

Toetsingskader voor recertificering. Versie 2012 

Zie voor de specificatie van het pakket van eisen de dossieropbouw. Voor de verschillende niveaus geldt het volgende onderscheid: niveau A focust op de cliënt, niveau B focust op cliënt en opdrachtgever, niveau C focust op cliënt, opdrachtgever en organisatie

 

Gelijkblijvend niveau

Van A naar B

Van B naar C

N.v.t. (werkervaring Is eerder aangetoond)

Werkervaring B minimaal 10 jaar algemene werkervaring waarvan 5 jaar specifieke ervaring als loopbaanprofessional

Werkervaring C minimaal 12 jaar algemene werkervaring waarvan 6 jaar specifieke ervaring als loopbaanprofessional

Driejarig verslag inzake persoonlijke en professionele ontwikkeling

Driejarig verslag inzake persoonlijke en professionele ontwikkeling

Driejarig verslag inzake persoonlijke en professionele ontwikkeling

Case studie waaruit de persoonlijke en professionele ontwikkeling blijkt  De casestudie dient  op het geopteerde  niveau geschreven te worden

Case studie waaruit de persoonlijke en professionele ontwikkeling blijkt  De casestudie  dient op het geopteerde  niveau geschreven te worden

Case studie waaruit de persoonlijke en professionele ontwikkeling blijkt  De casestudie  dient op het geopteerde  niveau geschreven te worden

Beschrijving van de betekenis van de ontwikkeling voor betrokkene in relatie tot het vakgebied

Beschrijving van de betekenis van de ontwikkeling voor betrokkene in relatie tot het vakgebied

Beschrijving van de betekenis van de ontwikkeling voor betrokkene in relatie tot het vakgebied

Beschrijving toekomstige ontwikkeling

Beschrijving toekomstige ontwikkeling

Beschrijving toekomstige ontwikkeling

Werkervaring
5 tevredenheid-verklaringen van opdrachtgever of ex-cliënt (afhankelijk van niveau)

Werkervaring
5 tevredenheid-verklaringen van opdrachtgever of ex-cliënt

Werkervaring
5 tevredenheid-verklaringen  van opdrachtgever

Puntentelling
A niveau minimaal 16 pnt  B en C niveau 24 punten

Puntentelling
B niveau minimaal 24 pnt

Puntentelling
C niveau minimaal 24 pnt

Kennisgebieden aantonen ipv basiskennis (tot 1 december 2016, daarna kennis)

Kennisgebieden aantonen ipv basiskennis (tot 1 december 2016, daarna kennis)

Kennisgebieden n.v.t.
(kennis is reeds eerder aangetoond)

N.v.t. (taken zijn reeds eerder aangetoond)

Aantonen: 5 van 13 taken binnen de  taakgebieden  outplacement, loopbaanbegeleiding en loopbaancoaching, uit te kunnen oefenen, waarvan minimaal 3 uit de groep taken behorend bij B

Aantonen 5 van 21 taken binnen de taakgebieden outplacement, loopbaanbegeleiding en loopbaancoaching, uit te kunnen oefenen, waarvan minimaal 3 uit  de groep taken behorend bij C

N.v.t. (specifieke competenties zijn reeds eerder aangetoond)

voorbeelden van 5 Specifieke competenties op niveau A en B, waarvan 3 op B niveau

 voorbeelden van 5 Specifieke competenties op niveau A, B en C, waarvan 3 op C niveau