CMI voor loopbaanadviesbureaus

 

Op zoek naar nieuw elan?

Wilt u uw team uitbreiden of zoekt u tijdelijk versterking? Met een CMI-gecertificeerde Register Loopbaanprofessional (RL) weet u zeker dat u een erkende deskundige in huis haalt, iemand die ook op de hoogte is van de nieuwe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Om hun certificatie te behouden moeten de loopbaanprofessionals zich namelijk blijven ontplooien en hun kennis van het vakgebied up-to-date houden. Hier worden zij door CMI op getoetst.

Door met een gecertificeerd adviseur samen te werken, bent u bovendien aangesloten op een netwerk met honderden andere RL's met hun specifieke kennis en ervaring.

 

ONAFHANKELIJK

CMI opereert onafhankelijk van beroepsorganisaties en brancheorganisaties op het terrein van de loopbaanadvisering. De bevoegdheden van DNV GL, CMI en de toetsingscommissies zijn gescheiden.

 

DESKUNDIG

De deskundigheid  wordt gegarandeerd door de actieve inzet van getrainde Register Loopbaanprofessionals, de mentoren. Zij toetsen de kandidaten onder voorzitterschap van een onafhankelijke hoogleraar.

 

ONDERSCHEIDEND

Er worden aan de certificering door DNV GL hoge eisen gesteld volgens de norm ISO/IEC 17024. Er wordt scherp toegezien op de hoge kwaliteitseisen en op de vaststaande procedures en reglementen.

ONTWIKKELING

De arbeidsmarkt verandert voortdurend. Dat geldt ook voor de eisen die aan de loopbaanprofessionals worden gesteld.  CMI vertaalt dit in het beroepsprofiel en het toetsingskader en stimuleert de beroepsontwikkeling.

Zoek in het CMI-register

Vind één van de 400 Register Loopbaanprofessionals bij u in de buurt

Het Register

CMI als keurmerk

Register Loopbaanprofessionals geven uw loopbaanbureau een voorsprong bij acquisitie en aanbesteding. Gaat het om ingewikkelde trajecten bij de overheid, in de gezondheidszorg of bij grote bedrijven, dan bent u met een CMI-gecertificeerde loopbaanadviseur absoluut in het voordeel. Sterker nog: steeds meer opdrachtgevers verlangen een CMI-certificatie.

CMI borgt de kwaliteit van uw RL. Deze professional is inspirerend en coachend voor de overige teamleden. Het maakt de positie van uw loopbaanbureau sterker. Voor uw opdrachtgevers is het CMI-certificaat immers een kwaliteitsgarantie.

Persoonsgebonden certificatie

De CMI-certificatie is persoonsgebonden. Het zegt iets over de deskundigheid, ervaring en ontwikkeling van de individuele loopbaanadviseur. Dit staat in principe los van de (kwaliteits)eisen die – bijvoorbeeld – de brancheorganisatie aan loopbaanbureaus stelt.

Loopbaanadviseurs die in het CMI-register zijn opgenomen, worden elke drie jaar beoordeeld op de kwaliteit van hun werk en hun onafhankelijke positie. Ook moeten zij kunnen aantonen dat zij zich verder in het vak hebben bekwaamd. De normen die bij deze toetsing gehanteerd worden, gelden voor het hele vakgebied en worden voortdurend actueel gehouden.

Met deze beoordeling heeft u als loopbaanbureau zekerheid  over de kwaliteiten van uw medewerkers en de ontwikkeling die zij doormaken in vergelijking met andere professionals in Nederland.

 

 

 

 

 

 • "Ik heb haar begeleiding als erg prettig ervaren: open, helder, doelgericht, praktisch en persoonlijk."

  — Cliënte
 • "Ontzettend tevreden over de begeleiding van R. Daarom een dikke 10!"

  — Cliënte
 • "G. is zeer bekwaam en betrokken, informeert mij over vacatures en geeft advies."

  — Cliënte
 • "L. heeft mij een jaar begeleid en me in die tijd het vertrouwen in mijzelf en mijn capaciteiten laten terugvinden."

  — Cliënte