Nieuwsoverzicht

De pauze in de ontwikkeling naar een nieuw keurmerk

Om zich te beraden op de toekomst en om de mening van alle belanghebbende te horen heeft het CMI bestuur voorlopig alle overleg over het nieuwe Keurmerk tot nader orde opgeschort. 

LOOPBAANADVISERING EEN VAK APART: OP WEG NAAR EEN PROFESSIE? Proefschrift, Universiteit Maastricht 29-3-2019

PROEFSCHRIFT Peter Tielenius Kruythoff openbaar verdediging op vrijdag 29 maart 2019 om 12.00 uur Universiteit Maastricht

Loopbaanadvisering op commerciële basis is, zoals in vele sociale disciplines, een uniek vakgebied, dat naar de
mening van de auteur op weg is om zich te kwalificeren als een professie. In het proefschrift concentreert het
onderzoek zich op de vraag in hoeverre loopbaanadvisering zich als vakgebied kwalitatief heeft ontwikkeld tot een
professie. Het proefschrift focust op de commerciële uitingen van loopbaanadvisering. Deze uitingen zijn nog maar 40 jaar oud.

Eén gezamenlijk keurmerk per 1 juli 2020 voor alle loopbaanbegeleiders

Verklaring van de besturen van Noloc en CMI

CMI en Noloc hechten sterk aan de kwaliteit en de permanente ontwikkeling van de loopbaanprofessionals. Daarom zijn wij er trots op nu aan te kondigen dat er overeenstemming is over één gezamenlijk keurmerk voor álle professionele loopbaanbegeleiders. Het nieuwe keurmerk start op 1 juli 2020.

Mentorraad

Twee maal per jaar vergaderen de mentoren met het bestuur, de voorzitters van de toetsingscommissies en andere bij CMI betrokkenen. Dit is de Mentorraad, die dit jaar bijeenkomt op 22 mei en 20 november in Zeist.

Meestal wordt er een thema besproken en uitgediept dat van belang is voor ons werkveld. Op 22 mei zijn dat: "de trends op de arbeidsmarkt zoals die blijken uit de arbeidsmarktdata die verzameld zijn door de Intelligence Group".  Als spreker is  Geert-Jan Waasdorp uitgenodigd.

Verder komen diverse actuele zaken aan bod, zoals de samenwerking met Noloc, de nieuwe website en de marketing van CMI.

Gecertificeerd of erkend als loopbaanadviseur

“Ik ben een goede loopbaanadviseur!”

Meer dan 15.000 loopbaanadviseurs zijn in Nederland actief. Hieronder  vele professionals die het loopbaanvak goed beheersen. Ze hebben allemaal redenen om zichzelf een goede loopbaanadviseur te noemen: de positieve feedback van cliënten en opdrachtgevers, het plezier in het vak, de inhoud van de begeleiding, het succes van hun cliënten.

Verlenging subsidieregeling A + O fonds Rijk

Maximaal € 1.500 voor loopbaanbegeleiding

 

Het A+O Fonds Rijk heeft een subsidieregeling voor ambtenaren van maximaal € 1.500,- voor een gedegen loopbaanadvies van een CMI gecertificeerde loopbaanprofessional. De kandidaat kiest zelf de loopbaanprofessional die helpt afspraken te maken over de verdere loopbaan. Wat de kandidaat met het loopbaanadvies doet, bepaalt deze zelf.” Citaat A+O Fonds Rijk. Meer informatie op de site van het A+O fonds.

Verlengd
Deze regeling zou eind dit jaar aflopen, maar is heel recent verlengd met zes maanden. Uw relaties bij het Rijk kunnen dus tot eind juni 2017 van deze regeling gebruik blijven maken.
Er is wel een aantal voorwaarden, bijvoorbeeld dat de kandidaat de afgelopen drie jaar onafgebroken in dienst van het Rijk moet zijn geweest.

Gezamenlijk communiqué van Noloc en CMI

De besturen van Noloc en CMI zijn tevreden. We hebben bij elkaar gezeten, we zijn met elkaar in gesprek, zoekend naar een constructieve samenwerking en de verdere ontwikkeling van het loopbaanvak.
Uitgangspunt van het overleg tussen CMI en Noloc is dat er met respect rekening gehouden wordt met elkaars organisaties en belangen. Eerder dit jaar heeft CMI besloten het CMI/RL-keurmerk weer zelfstandig in de markt te zetten op aangeven van de Raad voor Accreditatie. In het recente verleden zijn de verschillen tussen beide organisaties te sterk benadrukt, waardoor het risico op onduidelijkheid in de markt toenam over de waarde van beroepserkenning en certificering.

Versterken
CMI hecht aan het belang van onafhankelijke, geaccrediteerde certificering en het versterken van het CMI keurmerk in de markt bij opdrachtgevers, loopbaanadviseurs en andere belanghebbenden. Voor Noloc gaat het over het doorontwikkelen van een sterke beroepsvereniging met een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening voor haar  leden, waarbij deskundigheidsbevordering en beroepserkenning belangrijke speerpunten zijn. Een sterk Noloc-merk staat voor kwaliteit van zowel vereniging als de bij de vereniging aangesloten loopbaanprofessionals en jobcoaches. De kwaliteit van CMI-gecertificeerde Noloc-leden blijft daarbij uiteraard door Noloc erkend. Er is besloten om het woordmerk “Noloc erkend Registerloopbaanprofessional’ aan te passen in “Noloc erkend CMI Register Loopbaanprofessional”.
Voor Noloc is daarbij een directe koppeling tussen beroepserkenning, de naam Noloc en de verdere ontwikkeling in het vak van dermate belang, dat zij besloten heeft tot invoering van een eigen stimulerend ontwikkelpad voor haar leden. Dit als vervolg op het bestaande keurmerk ‘Noloc-erkend loopbaanprofessional’. Tevens wil Noloc de toetsing van haar beroepserkenning in handen geven van een of meerdere onafhankelijk van de vereniging opererende instanties, waaronder CMI.  
CMI en Noloc onderzoeken in het voorjaar van 2017 op welke wijze  hier vorm aan gegeven kan worden, zodat er voor loopbaanprofessionals een uitnodigend  en stimulerend ontwikkeltraject tot stand komt.
                          
 
Ester Leibbrand    &    Herman Lamers
Voorzitter Noloc          Voorzitter CMI

12