Nieuwsoverzicht

Verklaring Noloc en CMI bestuur

De besturen van Noloc en CMI hebben de volgende verklaring uitgegeven over het hervatten van het overleg over het nieuwe Keurmerk.

De pauze in de ontwikkeling naar een nieuw keurmerk

Om zich te beraden op de toekomst en om de mening van alle belanghebbende te horen heeft het CMI bestuur voorlopig alle overleg over het nieuwe Keurmerk tot nader orde opgeschort. 

LOOPBAANADVISERING EEN VAK APART: OP WEG NAAR EEN PROFESSIE? Proefschrift, Universiteit Maastricht 29-3-2019

PROEFSCHRIFT Peter Tielenius Kruythoff openbaar verdediging op vrijdag 29 maart 2019 om 12.00 uur Universiteit Maastricht

Loopbaanadvisering op commerciële basis is, zoals in vele sociale disciplines, een uniek vakgebied, dat naar de
mening van de auteur op weg is om zich te kwalificeren als een professie. In het proefschrift concentreert het
onderzoek zich op de vraag in hoeverre loopbaanadvisering zich als vakgebied kwalitatief heeft ontwikkeld tot een
professie. Het proefschrift focust op de commerciële uitingen van loopbaanadvisering. Deze uitingen zijn nog maar 40 jaar oud.

Eén gezamenlijk keurmerk per 1 juli 2020 voor alle loopbaanbegeleiders

Verklaring van de besturen van Noloc en CMI

CMI en Noloc hechten sterk aan de kwaliteit en de permanente ontwikkeling van de loopbaanprofessionals. Daarom zijn wij er trots op nu aan te kondigen dat er overeenstemming is over één gezamenlijk keurmerk voor álle professionele loopbaanbegeleiders. Het nieuwe keurmerk start op 1 juli 2020.

Mentorraad

Twee maal per jaar vergaderen de mentoren met het bestuur, de voorzitters van de toetsingscommissies en andere bij CMI betrokkenen. Dit is de Mentorraad, die dit jaar bijeenkomt op 22 mei en 20 november in Zeist.

Meestal wordt er een thema besproken en uitgediept dat van belang is voor ons werkveld. Op 22 mei zijn dat: "de trends op de arbeidsmarkt zoals die blijken uit de arbeidsmarktdata die verzameld zijn door de Intelligence Group".  Als spreker is  Geert-Jan Waasdorp uitgenodigd.

Verder komen diverse actuele zaken aan bod, zoals de samenwerking met Noloc, de nieuwe website en de marketing van CMI.

Gecertificeerd of erkend als loopbaanadviseur

“Ik ben een goede loopbaanadviseur!”

Meer dan 15.000 loopbaanadviseurs zijn in Nederland actief. Hieronder  vele professionals die het loopbaanvak goed beheersen. Ze hebben allemaal redenen om zichzelf een goede loopbaanadviseur te noemen: de positieve feedback van cliënten en opdrachtgevers, het plezier in het vak, de inhoud van de begeleiding, het succes van hun cliënten.

12