Nieuwsoverzicht

Verklaring Noloc en CMI bestuur

De besturen van Noloc en CMI hebben de volgende verklaring uitgegeven over het hervatten van het overleg over het nieuwe Keurmerk.

De pauze in de ontwikkeling naar een nieuw keurmerk

Om zich te beraden op de toekomst en om de mening van alle belanghebbende te horen heeft het CMI bestuur voorlopig alle overleg over het nieuwe Keurmerk tot nader orde opgeschort. 

LOOPBAANADVISERING EEN VAK APART: OP WEG NAAR EEN PROFESSIE? Proefschrift, Universiteit Maastricht 29-3-2019

PROEFSCHRIFT Peter Tielenius Kruythoff openbaar verdediging op vrijdag 29 maart 2019 om 12.00 uur Universiteit Maastricht

Loopbaanadvisering op commerciële basis is, zoals in vele sociale disciplines, een uniek vakgebied, dat naar de
mening van de auteur op weg is om zich te kwalificeren als een professie. In het proefschrift concentreert het
onderzoek zich op de vraag in hoeverre loopbaanadvisering zich als vakgebied kwalitatief heeft ontwikkeld tot een
professie. Het proefschrift focust op de commerciële uitingen van loopbaanadvisering. Deze uitingen zijn nog maar 40 jaar oud.

Eén gezamenlijk keurmerk per 1 juli 2020 voor alle loopbaanbegeleiders

Verklaring van de besturen van Noloc en CMI

CMI en Noloc hechten sterk aan de kwaliteit en de permanente ontwikkeling van de loopbaanprofessionals. Daarom zijn wij er trots op nu aan te kondigen dat er overeenstemming is over één gezamenlijk keurmerk voor álle professionele loopbaanbegeleiders. Het nieuwe keurmerk start op 1 juli 2020.

12