Nieuwsoverzicht

De pauze in de ontwikkeling naar een nieuw keurmerk

Share to Facebook Share to LinkedIn Share to Twitter

De pauze in de ontwikkeling naar een nieuw keurmerk                     

In de voorlaatste Nieuwsbrief 13 hebben we verslag gedaan van de geslaagde plenaire vergadering met alle deelnemers van de werkgroepen van het project Nieuw Keurmerk. Deze bijeenkomst stond in het teken van een terugblik - wat zijn de bereikte resultaten? - en de blik vooruit - wat staat ons nog te doen? De deelnemers hebben daar hun enthousiasme uitgesproken over de resultaten en hun vertrouwen in de te nemen vervolgstappen.

Helaas zijn een week later door het Noloc bestuur andere prioriteiten benoemd, waardoor deze resultaten ter discussie werden gesteld. Zij verlangden zonder onderbouwing dat er direct besloten moest worden tot een maximale prijs van het keurmerk van €300,- en wilden een volledig andere overgangsregeling voor adviseurs met een Noloc beroepserkenning of een CMI certificaat.

De CMI vertegenwoordigers in de Regiegroep namen daar de volgende standpunten over in:

  • In de werkgroepen was kort daarvoor begonnen met het uitwerken van de offertefase. Daarvoor waren vier mogelijke certificerende instellingen voor uitgenodigd. Volgens CMI bood dat voldoende mogelijkheden voor een betaalbaar keurmerk. Er was dus geen enkele reden om deze procedure af te kappen, zoals de Noloc vertegenwoordigers wilden. Helaas bleef dat voor de laatsten onbespreekbaar.
  • Er was een overgangsregeling in de maak waarbij beide groepen voorlopig het nieuwe keurmerk toegekend zouden krijgen. De voorwaarde daarbij was dat zij na afloop van de certificeringsperiode mondeling getoetst zouden worden door twee assessoren. Met als uitzondering degenen die nu als gecertificeerd waren op B of C niveau. Het Noloc bestuur verwierp deze regeling plotseling en wilde alleen maar schriftelijk toetsen. Bovendien werd er ernstig getornd aan de afspraak om altijd met twee assessoren te toetsen.

Bovendien wil Noloc de begeleidende mentor niet meer verplicht stellen, wat tot kwaliteitsverlies bij het dossier kan leiden en de toetsing moeilijker zal maken.

Het CMI bestuur was geschokt door deze onvoorziene wending en is gaan twijfelen aan de haalbaarheid van een kwalitatief verantwoord keurmerk dat binnen de vereniging Noloc gesitueerd is. Om zich te beraden op de toekomst en om de mening van alle belanghebbende te horen is daarom alle overleg tot nader orde opgeschort.

Zoals wij in de laatste Nieuwsbrief 14 schreven, willen we alle RL’s en sympathisanten van CMI vragen om hun mening te geven over de situatie en de mogelijke vervolgstappen. Daarvoor hebben we een korte enquête  opgesteld. Via deze link naar de enquête kan je de zes vragen beantwoorden, dat kost je nog geen halve minuut aan tijd.

Het bestuur rekent op je reactie en zal daar in de komende Nieuwsbrief ook verslag van doen.

Uw naam
Uw e-mailadres
Onderwerp
Vul uw bericht in...
x