Nieuwsoverzicht

Verklaring Noloc en CMI bestuur

De besturen van Noloc en CMI hebben de volgende verklaring uitgegeven over het hervatten van het overleg over het nieuwe Keurmerk.

LOOPBAANADVISERING EEN VAK APART: OP WEG NAAR EEN PROFESSIE? Proefschrift, Universiteit Maastricht 29-3-2019

PROEFSCHRIFT Peter Tielenius Kruythoff openbaar verdediging op vrijdag 29 maart 2019 om 12.00 uur Universiteit Maastricht

Loopbaanadvisering op commerciële basis is, zoals in vele sociale disciplines, een uniek vakgebied, dat naar de
mening van de auteur op weg is om zich te kwalificeren als een professie. In het proefschrift concentreert het
onderzoek zich op de vraag in hoeverre loopbaanadvisering zich als vakgebied kwalitatief heeft ontwikkeld tot een
professie. Het proefschrift focust op de commerciële uitingen van loopbaanadvisering. Deze uitingen zijn nog maar 40 jaar oud.

Eén gezamenlijk keurmerk per 1 juli 2020 voor alle loopbaanbegeleiders

Verklaring van de besturen van Noloc en CMI

CMI en Noloc hechten sterk aan de kwaliteit en de permanente ontwikkeling van de loopbaanprofessionals. Daarom zijn wij er trots op nu aan te kondigen dat er overeenstemming is over één gezamenlijk keurmerk voor álle professionele loopbaanbegeleiders. Het nieuwe keurmerk start op 1 juli 2020.

Gecertificeerd of erkend als loopbaanadviseur

“Ik ben een goede loopbaanadviseur!”

Meer dan 15.000 loopbaanadviseurs zijn in Nederland actief. Hieronder  vele professionals die het loopbaanvak goed beheersen. Ze hebben allemaal redenen om zichzelf een goede loopbaanadviseur te noemen: de positieve feedback van cliënten en opdrachtgevers, het plezier in het vak, de inhoud van de begeleiding, het succes van hun cliënten.

CMI op RTL7

Onlangs zijn CMI en DNV GL gevraagd om mee te werken aan een uitzending van Ondernemend Nederland op RTL7. In deze aflevering is aandacht besteed aan loopbaanprofessionals.

Interessante inleiding tijdens mentorraad

Op de halfjaarlijkse bijeenkomst van de Mentorraad van 23 mei jl. werd gesproken over recente ontwikkelingen binnen het CMI en in het vakgebied. Alle toetsende en begeleidende mentoren, actief bij de certificering van loopbaanprofessionals, maken deel uit van dit overleg. Daarnaast wordt er vaak ook een interessante inleiding gehouden. Zo ook deze keer.