Nieuwsoverzicht

Mentorraad

Twee maal per jaar vergaderen de mentoren met het bestuur, de voorzitters van de toetsingscommissies en andere bij CMI betrokkenen. Dit is de Mentorraad, die dit jaar bijeenkomt op 22 mei en 20 november in Zeist.

Meestal wordt er een thema besproken en uitgediept dat van belang is voor ons werkveld. Op 22 mei zijn dat: "de trends op de arbeidsmarkt zoals die blijken uit de arbeidsmarktdata die verzameld zijn door de Intelligence Group".  Als spreker is  Geert-Jan Waasdorp uitgenodigd.

Verder komen divesre actuele zaken aan bod, zoalsde samenwerking met Noloc, de nieuwe website en de marketing van CMI.

Gecertificeerd of erkend als loopbaanadviseur

“Ik ben een goede loopbaanadviseur!”

Meer dan 15.000 loopbaanadviseurs zijn in Nederland actief. Hieronder  vele professionals die het loopbaanvak goed beheersen. Ze hebben allemaal redenen om zichzelf een goede loopbaanadviseur te noemen: de positieve feedback van cliënten en opdrachtgevers, het plezier in het vak, de inhoud van de begeleiding, het succes van hun cliënten.

Verlenging subsidieregeling A + O fonds Rijk

Maximaal € 1.500 voor loopbaanbegeleiding

 

Het A+O Fonds Rijk heeft een subsidieregeling voor ambtenaren van maximaal € 1.500,- voor een gedegen loopbaanadvies van een CMI gecertificeerde loopbaanprofessional. De kandidaat kiest zelf de loopbaanprofessional die helpt afspraken te maken over de verdere loopbaan. Wat de kandidaat met het loopbaanadvies doet, bepaalt deze zelf.” Citaat A+O Fonds Rijk. Meer informatie op de site van het A+O fonds.

Verlengd
Deze regeling zou eind dit jaar aflopen, maar is heel recent verlengd met zes maanden. Uw relaties bij het Rijk kunnen dus tot eind juni 2017 van deze regeling gebruik blijven maken.
Er is wel een aantal voorwaarden, bijvoorbeeld dat de kandidaat de afgelopen drie jaar onafgebroken in dienst van het Rijk moet zijn geweest.

12