Welkom

Kwaliteit en ervaring

Met een CMI-certificering laat een loopbaanprofessional duidelijk zien dat hij of zij vakbekwaam is. Ook stimuleert CMI zijn of haar verdere ontwikkeling. DNV GL verzorgt de feitelijke certificering van loopbaanprofessionals.

Gecertificeerde loopbaanprofessionals zijn herkenbaar voor opdrachtgevers en cliënten. Ook kunnen ze richtinggevend zijn voor andere loopbaanadviseurs.

Laatste nieuws

Één keurmerk

Vanaf 1 januari 2021 is het voor iedere loopbaanprofessional in Nederland mogelijk zich te certificeren en de titel 'Register Loopbaanprofessional' te mogen voeren.
 

Lees meer >

Loopbaanadviseurs

Hoe onderscheidt u zich?

Zorg dat opdrachtgevers en cliënten meteen uw deskundigheid en ervaring herkennen. Realiseer de juiste groei en ontwikkeling dankzij de ondersteuning van CMI.

Cliënten

Een hobbel in uw carrière?

Heeft u vragen over uw loopbaan? Dreigt u vast te lopen in uw werk, of staat uw baan op de tocht? Bent u op zoek naar nieuwe mogelijkheden? Laat u bijstaan door een gecertificeerde loopbaanprofessional.

Organisaties

Bevorderen van mobiliteit

Hoe toekomstbestendig is uw organisatie op dit moment? Is het tijd om afscheid te nemen van een medewerker? Versterk uw HR-team tijdelijk met een ervaren begeleider en coach.

Loopbaanadviesbureaus

Voorsprong bij aanbesteding

Op zoek naar nieuw elan? Met een CMI-gecertificeerde loopbaanprofessional haalt u niet alleen een erkende deskundige in huis, maar heeft u ook een voorsprong bij de overheid en grote organisaties.

Zoek in het CMI-register

Vind één van de 400 Register Loopbaanprofessionals bij u in de buurt

Het Register

Wat is CMI?

CMI is dé instantie die loopbaanadviseurs beoordeelt op hun kwaliteiten bij loopbaanbegeleiding, loopbaancoaching, outplacement en re-integratie. Zij doet dat samen met DNV GL, de certificerende instelling voor Persoonscertificatie. Zij begeleiden en houden toezicht op het gehele proces van inschrijving tot certificatie.

Lees meer over 'één keurmerk'

 
   Loopbaanbegeleiding

Onder loopbaanbegeleiding verstaat CMI het begeleiden van een persoon bij het maken van keuzes voor wat betreft het verdere verloop van zijn of haar carrière. Dit is een dynamisch proces. De ondersteuning bestaat uit het analyseren van onder meer capaciteiten en mogelijkheden en het bieden van verdere begeleiding. Opdrachtgever is óf de persoon zelf óf zijn of haar werkgever. Ook advisering aan de werkgever kan bij loopbaanbegeleiding horen.

 
   Outplacement

Onder outplacement verstaat CMI het geheel van diensten en faciliteiten, die een loopbaanprofessional ten behoeve van werknemers aan een werkgever aanbiedt. Het doel is het begeleiden van de werknemer(s) bij het vinden van een nieuwe, passende werkkring of een andere  bestemming. Ook advisering aan de werkgever kan bij outplacement horen.

 
   Loopbaancoaching

Loopbaancoaching definieert CMI als het begeleidingsproces van een persoon of een groep personen op de werkplek. Dit gebeurt door analyse en verdere begeleiding door een loopbaanprofessional. Het doel van de coaching is het verbeteren van het functioneren van deze persoon of groep. Opdrachtgever is óf de persoon zelf óf de werkgever. Wanneer het om begeleiding van een groep personen gaat, is het doorgaans de werkgever die de loopbaanprofessional inhuurt. Ook advisering aan de werkgever kan onderdeel zijn van loopbaancoaching.

 

   Re-integratie

Onder re-integratie verstaat CMI het proces dat een persoon of een groep personen doorloopt om weer deel te nemen aan het arbeidsproces. Dat vindt plaats vanuit een niet-werkende positie: bij ziekte, werkeloosheid of ontslag. De loopbaanprofessional zet hierbij voor re-integratie specifieke kennis in en werkt samen met de opdrachtgever en andere deskundigen.

Certificatienorm

CMI stelt zeker dat loopbaanprofessionals kunnen worden getoetst aan een vastgestelde certificatienorm. CMI zorgt ervoor dat deze norm regelmatig wordt geëvalueerd en indien nodig wordt bijgesteld. CMI heeft hiervoor een overeenkomst met DNV GL, een wereldwijd certificerende instelling met ruim 14.000 werknemers in 100 landen.

ISO

DNV GL toetst de certificatienorm aan de ISO 17024 voor Persoonscertificatie. Loopbaanadviseurs die zich CMI willen certificeren doen dit via DNV GL en krijgen bij positief resultaat een DNV GL certificaat als CMI Register Loopbaanprofessional. DNV GL wordt jaarlijks beoordeeld op het volgen van de juiste procedures en het zekerstellen dat de toetsing op onafhankelijke wijze plaatsvindt.